"หมอยง" ชี้โควิดกลายพันธุ์ง่าย เพราะอะไร ป้องกันได้ยังไง อ่านเลยที่นี่

30 กรกฎาคม 2565

"หมอยง" ชี้โควิดกลายพันธุ์ง่าย เพราะอะไร ป้องกันได้ยังไง อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ระบุในอนาคตวัคซีนป้องกันโควิดจะคล้ายไข้หวัดใหญ่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โควิค-19 เมื่อไวรัสกลายพันธุ์ หรือเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ 

 

ราชบัณฑิต

 

ไวรัสโควิค 19 เป็น RNA ไวรัส จึงมีการกลายพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้ง่ายกว่า ไวรัสในกลุ่มของ DNA  

 

และเมื่อมีการใช้วัคซีนไปกดดันไวรัส โดยธรรมชาติ หลักการวิวัฒนาการ ก็ทำให้เกิดมีการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมหลีกระบบภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น 

 

โดยเฉพาะภูมิต้านทานในส่วนที่ป้องกันการติดเชื้อ 

 

ภูมิต้านทานในส่วน กำจัดไวรัสหรือการหายของโรค ยังคงมีอยู่ จึงทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้ 

 

วัคซีนที่ใช้กันอยู่พัฒนามาตั้งแต่สายพันธุ์ อู่ฮั่นดั้งเดิม ไวรัสได้หลบหลีกมาไกล 

จึงทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดโรคลดน้อยลง แต่การกำจัดเชื้อหรือลดความรุนแรงยังคงมีอยู่ในการป้องกันการติดเชื้อ ภูมิต้านทานที่ต้องการ 

 

ถ้าตรงกับสายพันธุ์ไวรัส ก็จะป้องกันได้ดี แม้มีระดับต่ำ 

 

ผู้ที่ติดเชื้อ และเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว หรือติดเชื้อแล้วฉีดวัคซีน จะมีภูมิต้านทานที่ค่อนข้างสูง ที่เรียกว่าภูมิต้านทานแบบลูกผสม 

 

"หมอยง" ชี้โควิดกลายพันธุ์ง่าย เพราะอะไร

 

และถ้าเป็นภูมิต้านทานที่ติดเชื้อสายพันธุ์ล่าสุดในการระบาดอย่างมากในตอนนี้ 

 

ผู้ที่ติดเชื้อแล้วจึงเปรียบเสมือนได้รับวัคซีนเข็มที่ดีเยี่ยมตรงกับสายพันธุ์ที่ติดเชื้อ 

 

ถ้าติดเชื้อสายพันธุ์ล่าสุดก็จะป้องกันได้ดีในสายพันธุ์ล่าสุด 

 

 

ผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่นหรือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีก 

 

สายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีน จึงมีความสำคัญ การพัฒนาวัคซีนในการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ และใช้อย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็น

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในอนาคตวัคซีนป้องกันโควิด ก็จะคล้ายไข้หวัดใหญ่ จะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด

 

และจะมีการฉีดในกลุ่มเสี่ยง และให้ประจำปี เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่