svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10

28 กรกฎาคม 2565

นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ท้องสนามหลวง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า วันนี้ (28 ก.ค.) เวลา 07.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565

 

โดยมีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยราชการในพระองค์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ/ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงบริเวณท้องสนามหลวง สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ให้ศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และส่วนราชการในพระองค์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป นายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตร จำนวน 10 ไตร นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา นำผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 171 รูป เป็นอันเสร็จพิธี

ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10

ประมวลภาพ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง 28 ก.ค. 2565

นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10

 

นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10 นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10

นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10

นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10 นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10 นายกฯ เป็นปธ.ทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.10