ติดเชื้อโอมิครอน BA.5 ต้องกักตัวกี่วัน อัพเดทลองโควิดน่ากลัวแค่ไหน อ่านเลย

18 ก.ค. 2565 | 01:57 น.

ติดเชื้อโอมิครอน BA.5 ต้องกักตัวกี่วัน อัพเดทลองโควิดน่ากลัวแค่ไหน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอธีระชี้ไทยเสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า

 

เน้นย้ำอีกครั้งว่า Omicron BA.5 นั้น หากใครติดเชื้อ ควรแยกตัวจากคนอื่น อย่างน้อย 10 วันนะครับ เรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่ง

 

สถานการณ์ระบาดของไทย

 

จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า

 

จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย แม้สธ.ไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่ 1 พ.ค.จนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตาม

 

อัพเดต Long COVID (ลองโควิด) ในผู้ป่วยมะเร็ง

 

Dagher H และทีมงานจาก MD Anderson Cancer Center มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการวิจัยใน medRxiv เมื่อ 15 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

โดยศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง แล้วติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จำนวนถึง 312 คน ตั้งแต่ช่วงมีนาคมถึงกันยายน 2563 และติดตามผลไปจนถึงพฤษภาคม 2564

พบว่ามีถึง 188 คน หรือ 60.25% ที่ประสบปัญหา Long COVID ในระยะภายหลังจากการติดเชื้อ

 

ทั้งนี้หากดูระยะเวลาที่มีอาการผิดปกติของ Long COVID ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ติดตามในการศึกษานี้ พบว่าครึ่งหนึ่งจะประสบปัญหาอยู่ราว 7 เดือน อีกครึ่งหนึ่งยาวนานกว่านั้น และลากยาวไปถึงระยะเวลา 14 เดือนจนสิ้นสุดการศึกษา

 

อาการผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง ได้แก่ อ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า 82%, ปัญหาการนอนหลับ 78%, ปวดกล้ามเนื้อ 67%, อาการผิดปกติของทางเดินอาหาร 61%, และอื่นๆ เช่น ปวดหัว และการรับรสหรือดมกลิ่นผิดปกติ ไอ เป็นต้น

 

ผู้ป่วยเพศหญิงประสบปัญหา Long COVID มากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า (67% และ 37% ตามลำดับ)

 

ติดเชื้อโอมิครอน BA.5 ต้องกักตัวกี่วัน

 

ผลการวิจัยนี้ ตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 

 

เพราะเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานะ ไม่ว่าจะติดเชื้อแบบไม่มีอาการ อาการน้อย หรืออาการมาก

 

ติด...ไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่อาจกระจายไปสู่สมาชิกในครอบครัว

 

ยิ่งหากคนที่ติดเชื้อ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ก็จะเสี่ยงต่อการป่วยหนัก เสียชีวิต และภาวะ Long COVID ที่มากขึ้นได้ 
 

ปัญหา Long COVID นั้นคือเรื่องที่ทั่วโลกหนักใจ เพราะบั่นทอนคุณภาพชีวิต สมรรถนะในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมระยะยาว

 

ป่วย หรือตาย มักสิ้นสุดในระยะเวลาไม่นาน แต่เชื่อว่าไม่มีใครที่อยากทรมานกับภาวะป่วยเรื้อรังที่บั่นทอนสมรรถนะในการดำรงชีวิตระยะยาว

 

Long COVID ยังไม่มีวิธีรักษาหรือป้องกันอย่างจำเพาะเจาะจง

 

การฉีดวัคซีนนั้นช่วยลดโอกาสเกิด Long COVID ได้ราว 15%
การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ

 

ด้วยสถานการณ์ระบาดของไทยในปัจจุบัน การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญมาก เวลาออกตะลอนนอกบ้าน จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อไปได้มาก