เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ เตรียมรับเงิน เช็คเลยได้กี่บาท

17 ก.ค. 2565 | 22:58 น.

วันนี้ที่รอคอย!ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เตรียมรับเงินพิเศษที่รัฐฯเคาะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา เช็คเลยได้เงินกี่บาท พร้อมเปิดไทม์ไลน์งวดต่อไปจ่ายวันไหน ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

หลังจากรอคอยกันมาหลายเดือน ในที่สุดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ที่เพิ่มเงินพิเศษขึ้นมาจำนวน 100 -250 บาทตามช่วงอายุ ก็เตรียมโอนเข้าบัญชีในวันที่ 19 ก.ค.65 โดยกรมบัญชีกลางประกาศว่าจะโอนเงินช่วยเหลือพิเศษเข้าบัญชีผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว หรือผู้สูงอายุบางคนที่รับเป็นเงินสด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆก็ให้ไปรับตามจุดที่เคยได้รับประจำได้เลย

 

ไทม์ไลน์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ ใครได้กี่บาท ได้วันไหนบ้าง "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมข้อมูลมานำเสนอดังนี้

 

ครั้งแรกวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (จ่ายย้อนหลัง 4 เดือนตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ค.65)

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 400 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 600 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 1000 บาท
   

ครั้งที่สองวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท

 

ครั้งที่สามวันที่  19 กันยายน 2565 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท
   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ เตรียมรับเงินช่วยเหลือพิเศษวันที่ 19 ก.ค.65

ขณะที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เดิม)ที่จ่ายเดือนละ 600 -1,000 บาท ยังคงได้รับตามปกติ ซึ่งไทม์ไลน์ที่เหลือของปีงบประมาณ 2565 งวดเดือนก.ค.ได้จ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.65 และในรอบถัดไปจะจ่ายในวันที่ 10 ส.ค.65 และงวดสุดท้ายวันที่ 9 ก.ย.65 ซึ่งเบี้ยยังชีพที่จะได้รับมีดังนี้ 

 

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เตรียมรับเงินพิเศษ