วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา เวียนเทียนออนไลน์ ตักบาตรดอกไม้ถวายเทียนที่นี่

14 ก.ค. 2565 | 08:46 น.

วันอาสาฬหบูชา 2565 วันเข้าพรรษา ชวนสายบุญยุค New Normal มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ถวายเทียนพรรษาออนไลน์ ตักบาตรดอกไม้ อยู่ที่ไหนก็ทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมกันได้ เช็คขั้นตอนพร้อมช่องทางที่นี่

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2565 พุทธศาสนิกชนที่ยังไม่มีโอกาสแวะไปทำบุญที่วัด ไม่ต้องกังวล เพราะวันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมช่องทางทำบุญผ่านโลกออนไลน์ ในรูปแบบ New Normal  โดยมีทั้งการเวียนเทียนออนไลน์ การหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษาออนไลน์ ตักบาตรดอกไม้ออนไลน์ ฟังเทศน์ออนไลน์ เรียกว่าอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็สามารถร่วมบุญกันได้  ส่วนจะมีช่องทางไหน พร้อมขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ตรวจสอบได้เลยที่นี่

 

กรมการศาสนา ชวนหล่อเทียนออนไลน์ 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนหล่อเทียนออนไลน์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2565 โดยสามารถร่วมหล่อเทียนออนไลน์กันได้ และมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

1.เข้าเว็บไซต์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (คลิกที่นี่)

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

2.เลือก "หล่อเทียนออนไลน์"

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 


3.เขียน"ชื่อ" พร้อมทั้ง "คำอธิษฐาน"เสร็จแล้วให้กด"ส่งคำอธิษฐาน"

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


4.เลือก"วัด"เพื่อถวายเทียน 4 ภาค แล้วกด"ยืนยัน"

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


5.เลือกคาแรกเตอร์ "พี่โชคดี" หรือ "น้องมีบุญ" แล้วกด "ยืนยัน"

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


6.เลือกหล่อเทียนตามปีนักษัตร หลังจากกดเลือกแล้ว จะเริ่มหล่อเทียน

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


7.ถวายเทียนตามวัดที่ได้เลือก

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


8.มอบใบอนุโมทนาบุญแก่ผู้หล่อเทียนออนไลน์

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์
 

เวียนเทียนออนไลน์ 
เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ ได้เปิดระบบให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 -16 กรกฎาคม 2565 ซึ่งในปีนี้ นอกจากเวียนเทียนออนไลน์แล้ว ยังชวนหล่อเทียนคุณธรรม ร่วมตักบาตรดอกไม้ และปฏิบัติธรรมออนไลน์ โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้ 

 

เวียนเทียนออนไลน์


1.เข้าสู่เว็บไซต์"เวียนเทียนออนไลน์"(คลิกที่นี่) แล้วกดเลือก "เวียนเทียนออนไลน์"

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

2.เลือกช่องทางเชื่อมต่อโดยระบบจะให้เลือกใช้งานผ่าน"FACEBOOK" หรือ "LINE" 

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

3.เลือก "เริ่ม/ START"

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

4.เลือกเวียนเทียน"เดี่ยว"หรือ"คู่"หลังจากนั้นเลือก"คาแรกเตอร์"

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

5.เลือก"สถานที่เวียนเทียน" มีทั้งวัดในประเทศไทย ,สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

6.เริ่มเวียนเทียนออนไลน์ โดยจะมีคาแรกเตอร์ทั้งของท่านและพุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆที่เดินรอบพระอุโบสถ หรือ วิหาร

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

7.เมื่อเวียนเทียนออนไลน์เสร็จ กดปุ่ม"ถัดไป" เพื่อเลือก"คำอธิษฐาน" 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

8.กดปุ่ม"ถัดไป"เพื่อ"ฟังเทศน์" 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

9.กดปุ่ม"ถัดไป"ระบบจะขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้ร่วมในการเวียนเทียนครั้งนี้ พร้อมทั้งใส่ชื่อ สถานที่เวียนเทียน และคำอธิษฐาน

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


 

หล่อเทียนพรรษา -ตักบาตรดอกไม้


1.เข้าสู่เว็บไซต์"เวียนเทียนออนไลน์"(คลิกที่นี่) แล้วกดเลือก "เข้าพรรษาออนไลน์"

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


2.เลือก "เริ่ม/ START"

 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

3.ค้นหา "ชื่อวัด" กด "ถัดไป"

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


4.หล่อเทียนตามปีนักกษัตร

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


5.กดหล่อเทียน 

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์

 

6.ถวายเทียนจำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


7.ตักบาตรดอกไม้และรับพร

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์


8.กดปุ่ม"ถัดไป"ระบบจะมอบใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ที่ท่านได้ร่วมในการเวียนเทียนครั้งนี้  พร้อมทั้งใส่ชื่อ สถานที่ร่วมทำบุญเข้าพรรษาออนไลน์และคำอธิษฐาน เพื่อเก็บเป็นที่ระลึก หรือร่วมแชร์ ร่วมบุญ สร้างกุศลร่วมกัน

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนเวียนเทียนออนไลน์