วันอาสาฬหบูชา 2565 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์"

13 ก.ค. 2565 | 06:13 น.

วันอาสาฬหบูชา 2565 ชวน "เวียนเทียนออนไลน์" ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com เลือกสถานที่ทั้งวัดในไทย-วัดไทยในต่างประเทศ

วันอาสาฬหบูชา 2565 เชิญชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านระบบ  www.เวียนเทียนออนไลน์.com เลือกสถานที่ทั้งวัดในไทย-วัดไทยในต่างประเทศ

 

วันอาสาฬหบูชา 2565 ชวน \"เวียนเทียนออนไลน์\"

 

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 (ถ้าปีใดมีเดือน 4 สองหน (อธิกมาส) กำหนดเป็นวันเพ็ญเดือน 8  หลังแทน) ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ

เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงธรรมครั้งแรก (ปฐมเทศนา) "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้น คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

วันเข้าพรรษา คือ วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัค หรือเสนาสนะที่คุ้มแดคคุ้มฝนได้แห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 1 เคือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 2 ค่ำ เดือน 4 ถึง ขึ้น 16 ค่ำ เดือน 11

ล่าสุด www.เวียนเทียนออนไลน์.com ได้ทำการเปิดระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาได้แล้ว ระหว่างวันที่ 11 - 16 กรกฎาคม 2565 นี้