svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

14 กรกฎาคม 2565

"ทำบุญวันเข้าพรรษา" ไปบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับเหรียญ "พ่อปู่ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์" และ เสื้อ BLOOD HERO" ฟรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (14ก.ค.65) ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา พบว่ามีประชาชนจำนวนมาก เลือกวิธีการทำบุญรับเข้าพรรษาด้วยการเดินทางไปบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

และพบด้วยว่าภายหลังการบริจาคโลหิตเสร็จสิ้น มีการตั้งโต๊ะมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ที่มีทั้งเสื้อยืดคอกลม BLOOD HERO และมี "เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” หรือเหรียญพ่อปู่ฤาษีชีวกฯ

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

โดยก่อนหน้านี้ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสมยาวนานกว่า 6 เดือน

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

โดยในภาวะปกติจะต้องมีโลหิตบริจาครักษาผู้ป่วยเดือนละ 200,000 ยูนิต แต่ปัจจุบันได้รับโลหิตทั้งประเทศเพียง 150,000-160,000 ยูนิต ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

นอกจากนี้โลหิตยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ

จึงเป็นที่มาของโครงการ Blood Hero ปี 3 เพื่อกระตุ้นและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ทำให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้มีปริมาณโลหิตคงคลังที่เพียงพอ”

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

ผู้บริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 ทั่วประเทศ รับ “เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” โดยผ่านพิธีมังคลาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ความเชื่อและความศรัทธาต่อ “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์”

บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ นับเป็นบุคคลสำคัญครั้งพุทธกาล เป็นหมอหลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ และเป็นหมอประจำพระพุทธองค์ มีบทบาทถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ พระวินัยและระเบียบปฏิบัติหลายข้อ

 

ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาเรื่องความสามารถของท่าน 4 ประการ คือ ฉลาดในโรค ฉลาดในการรักษาโรค ฉลาดในการกำจัดโรคที่เกิดขึ้นแล้ว และฉลาดในการสังเกตอาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เปรียบเทียบกับหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

"ทำบุญเข้าพรรษา" บริจาคโลหิต รับเหรียญ "ปู่ชีวก-เสื้อ BLOOD HERO" 

เป็นที่รักใคร่ เป็นคนดี มั่นคงในศีลธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างบรรทัดฐานวิธีการรักษา และส่วนประกอบตำรายา ขึ้นเป็นแบบแผนไว้มากมาย

 

เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์และเภสัชกรรมที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าบุคคลสำคัญที่วงการแพทย์ทั่วโลกนับถือ เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปตราบจนทุกวันนี้

 

ที่มาข้อมูล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย