“กรมราง” เปิดตัวเลขผู้โดยสาร เดินทางกลับบ้าน รับวันหยุดยาว พุ่ง 6.7 แสนคน

14 กรกฎาคม 2565

“กรมราง” เปิดยอดผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านวันแรก รับวันหยุดยาว 13 - 17 ก.ค.นี้ แตะ 6.7 แสนคน เผยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขัดข้อง 2 ครั้ง เหตุมีปัญหาระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติ-จ่ายไฟไม่พอ

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ปิดเผยว่า กรมฯได้สรุปปริมาณการเดินทางด้วยระบบรางของประชาชนวันแรกของช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 พบว่า วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดต่อเนื่องช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 672,388 คน เพิ่มขึ้นจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2565(13เม.ย.65 มีผู้ใช้บริการระบบรางรวมทั้งสิ้น 656,325 คน แบ่งเป็นรถไฟ รฟท. 42,808 คน และรถไฟฟ้า 613,517 คน) แบ่งเป็นรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 64,313 คน  เพิ่มขึ้นจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2565(13เม.ย.65 จำนวน 42,808 คน) ร้อยละ 50.24 และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 608,075 คน ลดลงจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2565(13เม.ย.65 จำนวน  613,517คน) ร้อยละ 0.89 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

1.รถไฟของ รฟท. ให้บริการรวม 218 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 64,313 คน เพิ่มขึ้นจากวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2565(13 เม.ย.65 จำนวน 42,808 คน ขาเข้า 18,702 คนและขาออก 33,611คน) ร้อยละ 50.24 แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 25,795  คนและเชิงสังคม 38,518 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 33,611 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.97 และผู้โดยสารขาเข้า 30,702 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.88 และพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,948 คน (ผู้โดยสารขาออก 12,220 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,728 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 15,893 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,410 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,483 คน)  สายเหนือ 14,079 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,225 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,854 คน) สายตะวันออก 7,196 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,101 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,095 คน) และสายแม่กลอง 3,197 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,655 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,542 คน) 
 

2.ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการรวม 1,863 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 608,075 คนประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ164 เที่ยว จำนวน  34,058 คน  รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 10,123 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216เที่ยว จำนวน 18,743 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 306 เที่ยว จำนวน 159,086 คน  และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 937 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 386,065 คน โดย รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารพ่วงไปกับขบวนรถปกติ ในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากและส่วนระบบรถไฟฟ้าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการ

 

“กรมราง” เปิดตัวเลขผู้โดยสาร เดินทางกลับบ้าน รับวันหยุดยาว พุ่ง 6.7 แสนคน

สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. แต่มีรถไฟฟ้าขัดข้องจำนวน  2 ครั้ง ดังนี้


1.Airport Rail Link เวลา 09:00 น. เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีสุวรรณภูมิ ทำการปิดกั้นผู้โดยสารขาเข้าชั่วคราว เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ยังคงมีรถไฟให้บริการตามตารางเวลา ต่อมาเวลา 10:09 น. ที่สถานีสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ทำการจ่ายไฟฟ้าคืนให้กับสถานี สุวรรณภูมิสามารถเปิดให้บริการผู้โดยสารขาเข้าได้ตามปกติ มีรถไฟให้บริการครบตามตารางเวลา
 

2.สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) เวลา 09.10 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 33 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีไฟฉายฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน ล่าช้า 3 นาที

 

“กรมราง” เปิดตัวเลขผู้โดยสาร เดินทางกลับบ้าน รับวันหยุดยาว พุ่ง 6.7 แสนคน

ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน จัดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครมาประจำจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับที่เป็นทางลักผ่าน รวมทั้งกรมการขนส่งทางรางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ขับขี่หยุดรถดูความปลอดภัยก่อนข้ามจุดตัดทางรถไฟและไม่ฝ่าฝืนเครื่องกั้นถนน  เพื่อลดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ  นอกจากนี้ ขร. ประสาน รฟท. เฝ้าระวังน้ำท่วมทางรถไฟ เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่