ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ชูศักยภาพแพลตฟอร์มจัดประชุมระดับชาติ "เอเปค"

13 กรกฎาคม 2565

ฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ชูศักยภาพแพลตฟอร์มจัดประชุมระดับชาติ "เอเปค" ขานรับปีแห่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2565

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiation) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการมอบหมายภารกิจจัดงานระดับชาติให้ทีมงานคอนเวนชัน เอ็น.ซี.ซีฯ ว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคอีกครั้ง ทางกรมฯ จึงมั่นใจในศักยภาพของฝ่ายคอนเวนชันของเอ็น.ซี.ซีฯ จัดงานนี้ ซึ่งเป็นการประชุมแบบกายภาพ (Physical Meeting) เต็มรูปแบบครั้งแรกในระดับรัฐมนตรีเอเปค 

 

หลังจากปีที่แล้วที่นิวซีแลนด์ยังต้องจัดในแบบ Virtual Meeting และปีนี้ตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประชุมออนไซต์กันอย่างมากมาย โดยได้รับคำชมถึงความพร้อมของการจัดงาน การดูแลอย่างครบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวก มาตรการความปลอดภัยและความคล่องตัวต่าง ๆ ในที่ประชุม
 

"ความสำเร็จครั้งนี้ของฝ่ายคอนเวนชัน เอ็น ซี.ซี.ฯ ถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศและมีความสำคัญต่อการหนุนเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะปลายทางของการจัดการประชุมและงานกิจกรรมระดับผู้นำและผู้บริหารนโยบายได้”

 

นางสาวพีรพรรณ อังคสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายคอนเวนชัน ของบริษัท เอ็น.ซี.ซีฯ (Senior Vice President-Conference, N.C.C. Management & Development Co.,Ltd.) กล่าวว่า ฝ่ายคอนเวนชัน บริษัทเอ็น.ซี.ซีฯ เป็นแพลตฟอร์มของงานจัดงานประชุม ด้วยความพร้อมทุกด้าน ทั้งการจัดงาน ประสบการณ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

สำหรับจุดแข็งก็คือการเข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย โดยงาน APEC-MRT2022 ได้ตอบโจทย์ของงานเอเปค ตาม Theme ของการจัดงาน ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิถีความยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมโลก ด้วยนวัตกรรม เครื่องมือและปฎิบัติการต่าง ๆ ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่นสูง หาโซลูชั่นรอบด้านให้ได้ 
 

อย่างไรก็ดี ยังเป็นแพลตฟอร์มจัดงานประชุม หรือ พีซีโอ (Professional Congress Organiser PCO or Meeting Planner) เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอปโก้ (IAPCO  หรือ IAPCO Accredited PCO) ด้วยคุณภาพและการดำเนินตรงตามมาตรฐานของสมาคมผู้ประกอบการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจากทั่วโลก