ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งให้สถานีตำรวจเป็นพื้นที่ห้ามสูบ"กัญชา-กัญชง"

06 ก.ค. 2565 | 14:28 น.

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งให้สถานีตำรวจเป็นพื้นที่ห้ามสูบ"กัญชา-กัญชง" เพื่อสันทนาการ ที่เป็นการผ่าฝืนกฎหมายในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ

วันที่ 6 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ลงนามในคำสั่งที่ 0011.14/2861 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมาย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กำหนดให้สถานีตำรวจ และสถานที่ทำการของหน่วยงานในสังกัด เป็นพื้นที่ "ห้ามสูบกัญชาหรือกัญชง" เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ พร้อมให้หัวหน้าสถานีตำรวจ และหัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมไม่ให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอดส่องดูผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง ที่เป็นการผ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบ ในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ

 

ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งให้สถานีตำรวจเป็นพื้นที่ห้ามสูบ\"กัญชา-กัญชง\"