svasdssvasds

เตรียมรับเงิน!เดือนกรกฎาคม 65 เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันที่ 8 ก.ค.นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ก.ค. 2565 เวลา 22:20 น. 2.5k

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร เตรียมรับเงิน 600 บาทในวันที่ 8 ก.ค.นี้่ เช็คช่องทางตรวจสอบสิทธิรับเงินที่นี่ พร้อมแนะข้อมูลสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร ต้องใช้หลักฐานอะไร ติดต่อที่ไหน ดูเลย

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดย  ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 
รบกวนตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

 

เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 - มิถุนายน 2565) 

 

 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565

 

 • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
   

ข้อแนะนำ 

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

 

 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

 

 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
 2. ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นี่)

 

เดือนกรกฎาคม 65 เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันที่ 8 ก.ค.
 

ส่วนผู้ปกครองรายใดที่ยังไม่เคยรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรและต้องการสมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

ผู้ปกครอง : มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย


เด็กแรกเกิด : มีสัญชาติไทย เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

 

สถานที่ลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆสามารถลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล
   

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
   

 

 

ที่มาข้อมูล -ภาพ

แท็กที่เกี่ยวข้อง