svasdssvasds

รวมทุกช่องทางการชำระหนี้กยศ. เช็คเลยมีรูปแบบไหนบ้าง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ก.ค. 2565 เวลา 10:15 น.

วันนี้วันสุดท้าย!ชำระหนี้กยศ. เช็กเลยช่องทางการจ่ายหนี้มีกี่แบบ มีค่าธรรมเนียม หรือ จ่ายฟรี ตรวจสอบข้อมูลแบบละเอียดที่นี่

วันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ "กยศ." หรือ "กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จึงได้มัดรวมช่องทางชำระหนี้ในทุกรูปแบบมานำเสนอ ใครสะดวกแบบไหน รีบไปจ่ายกันเลย

 

ทั้งนี้ กยศ.จะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกในปีที่ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้ โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องชำระรายเดือนหรือรายปีให้ผู้กู้ยืมทราบ หากผู้กู้ยืมไม่ได้หนังสือแจ้งภาระหนี้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน "กยศ.Connect" และเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) และสามารถนำเงินไปชำได้ตามช่องทางดังนี้

 

ธนาคารกรุงไทย

  • ชำระได้ทั้งการหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ,หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร,ตู้ ATM,อินเทอร์เน็ต,แอปพลิเคชัน Krungthai Next และแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

  • ชำระได้ทั้งการหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ,หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร,ตู้ ATM

 

ช่องทางชำระหนี้ กยศ.

การชำระด้วย QR Code ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

  • เปิดและบันทึกภาพ QR Code จากแอปพลิเคชันกยศ.Connect
  • เปิดแอปพลิเคชันของทุกธนาคารที่มีโมบายแบงก์กิ้ง หลังจากนั้น กด สแกนจ่าย และเลือกภาพ QR Code  ที่บันทึกไว้ แล้วทำการชำระเงิน 

 

ชำระด้วย QR Code ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

 

 

การชำระด้วยรหัสการชำระเงิน Barcode

 

การชำระด้วยรหัสการชำระเงิน Barcode

 

อีกหนึ่งช่องทาง สำหรับการชำระหนี้ กยศ. และ กรอ.ได้ตลอดปี ไม่จำกัดจำนวนเงิน ไม่ต้องใช้บาร์โค้ด เพียงยื่นบัตรประชาชน หรือแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเงินชำระหนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท (ยกตัวอย่างต้องการชำระหนี้ 100 บาท ต้องชำระ 110 บาท ประกอบด้วยชำระหนี้ 100 บาท และ ค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส 10 บาท)

 

ชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ

กรณีชำระด้วยเช็ค ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค 
ให้สั่งจ่าย “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บัญชีรับชำระหนี้ ชื่อ-นามสกุลผู้กู้ยืมเงิน หมายเลขบัตรประชาชนผู้กู้ยืมเงิน”

 

1. ก่อนการนำฝากเช็ค ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็คทุกครั้ง ผู้กู้ยืมเงินจะต้องดาวน์โหลด QR Code หรือ Barcode ผ่าน Application “กยศ. Connect” หรือจากระบบ DSL (คลิก) โดยระบุจำนวนเงินที่จะชำระให้ตรงกับยอดเงินหน้าเช็ค ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค พร้อมบันทึกภาพ หรือจัดพิมพ์  QR Code หรือ Barcode  ภายในวันที่ไปชำระหนี้เท่านั้น

 

2. ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ด้วยเช็ค ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ก่อนเวลา 12.00 น. โดยแสดงภาพ QR Code หรือ Barcode

 

3. เมื่อธนาคารกรุงไทยรับชำระหนี้จากผู้กู้ยืมเงินแล้ว ระบบจะดำเนินการลดยอดหนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินโดยอัตโนมัติภายใน 3-5 วันทำการ (เมื่อวันที่เช็ค ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็คมีผลเรียบร้อยแล้ว) หมายเหตุ

 

กรณีชำระหนี้เป็นเช็คที่มิใช่เช็คของธนาคารกรุงไทย อาจมีการเคลียร์ริ่งเช็คต่างธนาคาร ทำให้ยอดหนี้ที่ชำระไม่ครบถ้วน

 

กรณีชำระด้วยเช็ค ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค 

 

การชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน ผู้กู้ยืมที่สังกัดองค์กรนายจ้างภาครัฐและภาคเอกชน

 

การชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน ผู้กู้ยืมที่สังกัดองค์กรนายจ้างภาครัฐและภาคเอกชน

 

กรณีชำระเงินจากต่างประเทศ
ผู้กู้ยืมสามารถดำเนินการได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
1. Krung Thai Bank Public Company Limited, Na na nua Office
2. Account No.: 034-6-05362-5
3. Account Name : Student Loan
4. Swift Code KRTHTHBK
5. Remark your Thai Citizen ID (13 หลัก)*
6. จำนวนเงินที่ชำระควรมากกว่าจำนวนเงินที่ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ บวก Payment fee 10 บาทและ Inward Transfer fee 200 บาท (ถ้าโอนไม่เกิน 200,000 บาท)
7. เมื่อชำระแล้ว ควรตรวจสอบยอดค้างชำระในเว็บไซต์อีกครั้ง หลังจากโอนเงินแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ

 

อนึ่งกยศ. ได้ประกาศขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้จากเดิม 30 มิถุนายน 2565 เป็นสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 

 

  • ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 

 

  • ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว 

 

  • ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี  ดังนี้ 

 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา 

 

ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ www.studentloan.or.th  โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี

 

  • ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

 

  • ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปีสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

 

กยศ. ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง