ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 13 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 12 ราย

28 มิ.ย. 2565 | 06:00 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,761 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 12 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,761 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,757 ราย
  • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน  -  ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง - ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 4 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 13 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 12 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,517,651 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 22,458 ราย  อาการหนัก 638 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 290 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,464,573 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,185 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 30,620 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2565 จำนวน 16 ราย แยกเป็นชาย 5 ราย หญิง 8 ราย อายุระหว่าง 57-91 ปี  เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 12 ราย คิดเป็น 92%  มีโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 8%  

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 13 ราย พบมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 12 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

  • มะเร็ง (3) 
  • อ้วน (3)
  • โรคไต (4) 
  • หลอดเลือดสมอง(3)
  • หัวใจ(4)
  • ติดเตียง (3)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19