svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กาแฟ 4 in 1 ลดเกิดมะเร็งลำไส้จริงหรือไม่อ่านที่นี่

26 มิถุนายน 2565

กาแฟ 4 in 1 ลดเกิดมะเร็งลำไส้จริงหรือไม่อ่านที่นี่    ศูนย์ต่อต้านข่าวปล่อมเผย อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ COR’ ท่อม ลดการเกิดมะเร็งลำไส้

ตามที่มีการปรากฏข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ COR’ ท่อม กาแฟ 4 in 1 ลดโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จกรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร COR’ ท่อม ที่โฆษณาสรรพคุณว่า ลดโอกาสในการเกิดมะเร็งลำไส้

กาแฟ 4 in 1 ลดเกิดมะเร็งลำไส้จริงหรือไม่อ่านที่นี่

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า COR’ ท่อม กาแฟ 4 in 1 และ COR ท่อม กาแฟ + กระท่อม Black Coffee Microground ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

 

และผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคหากผู้ป่วยหลงเชื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลในการบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรคดังกล่าว อาจจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เสียโอกาสในการรักษา และอาจเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th