เช็ควันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ราชการ-เอกชน-ธนาคาร ได้หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง

10 มิ.ย. 2565 | 19:00 น.

อัพเดทวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ได้หยุดยาวต่อเนื่องสูงสุด 5 วันรวด "ราชการ-เอกชน-ธนาคาร" จะได้หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง เช็คได้ที่นี่

ใครที่กำลังมองหาวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ถือเป็นจังหวะดีโอกาสเหมาะที่จะไปพักผ่อนเพราะเดือนกรกฎาคมปีนี้มีวันสำคัญทางศาสนา และวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ตามที่ทางรัฐบาลประกาศให้หยุดเพิ่มจากวันหยุดประจำปี ทำให้ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ทั้งยังมีวันหยุดยาวถึงสองช่วงด้วยกันเลยทีเดียว   

 

วันนี้ ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งวันหยุดราชการ และวันหยุดยาว มาไว้ให้แล้วที่นี่ ใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวในเดือนนี้ก็ลองวางแผนกันได้เลย 

 

ช่วงแรกของเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วันรวด คือ ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 

 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 

 • วันอาสาฬหบูชา

 

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2565 

 • วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 

 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 (ตาม มติ ครม.) 

 

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดปกติ 

 

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดปกติ

ช่วงที่สองมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2565

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 (ตาม มติ ครม.) 

 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดปกติ

 

วันอาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดปกติ

 

วันหยุดธนาคาร และเอกชน เดือนกรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 

 • วันอาสาฬหบูชา

 

วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2565 

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 

 • วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 (ตาม มติ ครม.)

 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดปกติ

 

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

 • วันหยุดปกติ

 

ดังนั้น ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565