svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 2, 3, 4 ฟรี เดือนมิถุนายน คลิกที่นี่

09 มิถุนายน 2565

จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี เข็ม 2, 3, 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ดูรายละเอียดที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี (รอบพิเศษ) เข็ม 2, 3, 4 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (30 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

 

เข็ม 2

 • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์ เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 10 พ.ค.2565

 

เข็ม 3

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 พ.ค.2565
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มี.ค.2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

            ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า

            ซิโนแวค+ไฟเซอร์ หรือ ซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์

            แอสตร้าเซนเนก้า+ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มี.ค.2565

เข็ม 4

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับไฟเซอร์เป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 10 ก.พ.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ไฟเซอร์" วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน ฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 13, 20 มิ.ย.2565

 

ลงทะเบียนทาง แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

 • กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ และกด "ส่ง" หลังจากนั้นถ่ายภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน
 • กรุณามารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน)
 • กรุณานําบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนได้ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

 

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 2, 3, 4 ฟรี เดือนมิถุนายน คลิกที่นี่

 

ที่มา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย