อัพเดท "ฝีดาษลิง" ป่วยทั่วโลก 920 ราย ต้องสงสัยอีกหลายร้อยราย

06 มิ.ย. 2565 | 21:11 น.

อัพเดท "ฝีดาษลิง" ป่วยทั่วโลก 920 ราย ต้องสงสัยอีกหลายร้อยราย หมอยงเผยข้อมูลเพศสภาพ 290 คน เป็นเพศชายเกือบทั้งหมด 287 คน เพศหญิง 3 คน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

ฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกยังเพิ่มมากขึ้น

 

ผู้ป่วยฝีดาษวานร ยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 920 คน  ในร่วม 30 ประเทศ

 

โดยพบมากในประเทศอังกฤษ สเปน โปรตุเกส ในยุโรปและอเมริกา และยังมีผู้ต้องสงสัยอีกหลายร้อยรายที่รอการยืนยัน 

 

ประเทศไทยมีผู้ต้องสงสัย แต่เมื่อตรวจแล้วพบว่าไม่ใช่เป็นฝีดาษวานร

 

เมื่อวิเคราะห์ดูจำนวนผู้ป่วย ในรายงานที่ออกมา จะบอกเพศสภาพ 290 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้บอกเพศสภาพ 

 

ที่รายงานเพศสภาพ ก็ยังเป็นเพศชายเกือบทั้งหมด 287 คน เพศหญิง 3 คน (www.global.health

ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โรคหายได้เอง การควบคุมการระบาดในครั้งนี้ คงทำได้ยากกว่าทุกครั้ง

 

หมอยงยังโพสต์ด้วยว่า 

 

ฝีดาษวานรที่กำลังระบาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนมีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วร่วม 600 คน ในประเทศต่างๆเกือบ 30 ประเทศแล้ว การแพร่กระจายครั้งนี้เป็นการแพร่กระจายนอกทวีปแอฟริกาที่มากที่สุด

 

ผู้ป่วยเกือบทั้งหมด เป็นเพศชาย (98%) เป็นเพศหญิง (แท้) น้อยมาก ซึ่งต่างจากการระบาดในแอฟริกาจะเป็นเพศชายประมาณ 2 ใน 3  เป็นเพศหญิงประมาณ 1 ใน 3 

 

อัพเดท "ฝีดาษลิง" ป่วยทั่วโลก 920 ราย

 

อายุที่ระบาดในครั้งนี้จะอยู่ระหว่าง 20 ถึง 50 ปี ซึ่งต่างจากในแอฟริกา พบทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 

การระบาดในครั้งนี้มีการแพร่กระจายมาก จาก การเฉลิมฉลอง ที่มีการจัดขึ้นที่สเปน และเบลเยียม และสถานซาวน่า ในสเปน และโปรตุเกส

ประเทศที่พบโรคนี้มากที่สุดคือประเทศสเปน รองลงมาคืออังกฤษและโปรตุเกส 
รอยโรคที่พบ จะพบอยู่ในร่มผ้า หรือบริเวณที่ลับ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยในแอฟริกา

 

การเฉลิมฉลองเทศกาลมีการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการสัมผัสและติดต่อ โรค 

 

จากข้อมูลทั้งหมด ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่อำนาจการกระจายของโรคยังต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับโควิด โอกาสที่จะระบาดใหญ่แบบโควิดจึงไม่มี จะระบาดอยู่จำเพาะกลุ่ม

 

สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือ คนกับสัตว์เลี้ยง ถ้าคนนำเชื้อฝีดาษวานรไปให้สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงจะเป็นพาหะและนำไปสู่สัตว์ประจำถิ่นโดยเฉพาะ หนู กระต่าย กระรอก แล้วเมื่อนั้นจะเป็นโรคประจำถิ่น