ศิริราช เปิดวอลค์อินไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3, 4 วันละ 1.5 พันคน

26 พ.ค. 2565 | 21:44 น.

ศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1, 2, 3, 4โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า ส่วนเข็ม 5 ให้บริการตามความจำเป็นเฉพาะราย

โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3, และ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

 

ในวันที่ 2, 10, 17, 24 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย โดยจัดฉีดวันละ 1,500 คน โดยเป็นการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามแบบเต็มโดส

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 เนื่องจากยังไม่มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามความจำเป็นเฉพาะราย จนกว่าจะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามเกณฑ์ข้างต้น สามารถวอลค์อินมารับการฉีดได้ที่โรงพยาบาลศิริราช ตามวัน, เวลา, และ สถานที่ที่กำหนด โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้า (สามารถ walk in ได้) 

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนในกรณีที่มีผู้ขอรับวัคซีนเกินจำนวนที่กำหนด และ วันเวลาในการฉีดวัคซีนข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

โดยท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทาง facebook:sirirajpr ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล