svasdssvasds

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 13:58 น.

CIBA DPU วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ 2 บริษัทด้านบัญชี เสริมทักษะนักบัญชีดิจิทัล ปูทาง นศ.บัญชีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า  CIBA DPU ได้ลงนามความร่วมมือกับ  บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด และ บริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จํากัด โดยในการร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

  1. สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านโปรแกรมบัญชีออนไลน์
  2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านการจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน
  3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกประสบการณ์ผ่านโครงการสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการการวางระบบบัญชีออนไลน์

 

ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวตอบสนองต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นทักษะที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น สามารถนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้
ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU

“CIBA DPU ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษามีศักยภาพเหนือกว่า AI (Artificial Intelligence)  ดังนั้น การเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับสายอาชีพบัญชีถือเป็นทักษะสำคัญของนักบัญชีที่ต้องมีในอนาคต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีที่เรียนจบออกไป จะต้องเป็นนักบัญชีดิจิทัลที่มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์หลายด้าน เพื่อเสริมโอกาสในวิชาชีพมากขึ้น ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานในอนาคตได้” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

ดร.อรัญญา นาคหล่อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี-CIBA กล่าวเสริมว่า สำหรับความเป็นมาของการร่วมมือกันทางวิชาการครั้งนี้ มาจากการผลิตหลักสูตรบัญชี ที่เน้น “บัญชีดิจิทัล” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร โดย 1 ใน 4 รายวิชาอัตลักษณ์ คือ “การวางระบบบัญชีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่” นั้น CIBA มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำโครงงาน

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

โดยโครงงานดังกล่าวจะเน้นให้นักศึกษาจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวางระบบบัญชีออนไลน์และต้องใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุด ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท FlowAccount ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ระบบบัญชีออนไลน์ ทำให้นักศึกษาเลือกมาใช้วางระบบบัญชีและสรุปมาเป็นโครงงานได้

ดร.อรัญญา นาคหล่อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี-CIBA

สำหรับผลตอบรับจากการใช้โปรแกรมดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่ชื่นชอบเพราะใช้งานง่ายและใช้ได้ทุกประเภทอุปกรณ์ เช่น มือถือ แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ มีฟังก์ชันการใช้งานครบ อาทิ ใบเสนอราคา ใบวางบิล ใบกำกับภาษี  เป็นต้น

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

จากนั้นจึงได้หารือร่วมกันกับผู้ก่อตั้งบริษัท และนำมาสู่การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้นักศึกษาของ CIBA ใช้ระบบบัญชีออนไลน์ฟรีจนจบการศึกษาซึ่งระบบบัญชีออนไลน์มีประโยชน์ต่อการเรียนและตรงตามหลักสูตรของ CIBA ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท เน็กซ์ทู ซิสเท็ม จํากัด เอง ก็เป็นบริษัทที่เสริมแรงทางการพัฒนาทักษะนักบัญชีดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและพัฒนาทักษะทางดิจิทัล ผ่านความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาอีกด้วย

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

ดร.อรัญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า ในอนาคตความต้องการแรงงานในสายอาชีพบัญชีดิจิทัลจะมีมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำธุรกิจง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cloud Accounting Software (โปรแกรมบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป) รวมถึงเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition ที่เป็นการสแกนบิลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ และสามารถบันทึกบัญชีได้อัตโนมัติ

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

ดังนั้น นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทตนเอง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนำรายงานที่ได้มาวิเคราะห์ช่วยผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจ

ม.ธุรกิจฯ ลุยสร้าง "นักบัญชีดิจิทัล" ตั้งเป้านักศึกษาศักยภาพเหนือกว่า AI

อย่างไรก็ตามนักบัญชีรุ่นใหม่มีความโชคดีกว่ารุ่นเก่ามาก เพราะมีหลักสูตรการเรียนรวมถึงเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้การทำงานง่ายขึ้น และ CIBA  DPU เองก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทุกคนได้จบไปเป็นนักบัญชีที่มีศักยภาพอย่างสมบูรณ์และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด