CIBA DPU ติดอาวุธความรู้ด้านฟินเทค-วิเคราะห์ข้อมูล สร้างนักบัญชีดิจิทัล

23 ก.พ. 2565 | 10:08 น.

CIBA DPU ติดอาวุธความรู้ด้านฟินเทค-วิเคราะห์ข้อมูล สร้างนักบัญชีดิจิทัลให้เท่าทันเทคโนโลยีด้านการเงินที่เปลี่ยนเร็ว

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า กระแสการนำ AI (Artificial Intelligence)  มาใช้ทดแทนในหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งนักวิชาชีพบัญชี

 

ทำให้หลายคนมองว่าสายงานอาชีพนี้อาจได้รับผลกระทบจาก AI ไปด้วย แต่ในความจริงการนำ AI เข้ามาใช้ในสายงานวิชาชีพด้านบัญชีอาจทดแทนได้เพียงงาน Routine ที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอหรือทำซ้ำแบบเดิม ๆ เท่านั้น

 

ส่วนผู้ที่เป็นนักบัญชี (Accountant) ที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายการทางบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหารนั้น AI ไม่สามารถทดแทนได้ เพราะมีความละเอียดอ่อนของงานและเป็นงานที่ต้องเข้าใจบริบทของแต่ละองค์กร

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.)

ดังนั้น การสร้างคุณค่าตรงจุดนี้ทำให้อาชีพของนักบัญชีไม่มีความเสี่ยงในการตกงานแน่นอน อย่างไรก็ตาม นักบัญชีต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้วิเคราะห์ข้อมูลเก่งขึ้น ผนวกกับการเรียนรู้ในเรื่องของ Fintech หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในสายอาชีพงานที่กว้างขึ้นรวมถึงการต่อยอดธุรกิจใหม่ในอนาคตที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว  

 

ผศ.ดร.ศิริเดช  กล่าวว่า ทางวิทยาลัย CIBA DPU ได้ปรับหลักสูตรการบัญชีดิจิทัล โดยเน้นการสอนให้นักบัญชีเป็นนักวิเคราะห์มากขึ้น  รวมไปถึงการติดอาวุธความรู้ด้านเทคโนโลยีการเงินให้กับนักศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงเร็ว


ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของ FinTech หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน โดยเฉพาะสกุลเงินดิจิทัล บรรดาเหรียญต่างๆ ซึ่งเริ่มมีการนำมาใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลบ้างแล้ว ในทางวิชาชีพบัญชี จะลงรายรับ-รายจ่าย การซื้อ-การขาย หรือภาษีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

CIBA DPU ติดอาวุธความรู้ด้านฟินเทค-วิเคราะห์ข้อมูล สร้างนักบัญชีดิจิทัล

ตลอดจนการแปลงค่าเหรียญต่าง ๆ กลับมาเป็นเงินไทยอย่างไรนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่นักบัญชีต้องมีความรู้และเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้

 

นอกจากนี้  CIBA DPU ยังเปิดสอนหลักสูตรการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน โดยในหลักสูตรจะมีการลงลึกในรายละเอียดของการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล และหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ  และระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Finance หรือ DeFi)

CIBA DPU ติดอาวุธความรู้ด้านฟินเทค-วิเคราะห์ข้อมูล สร้างนักบัญชีดิจิทัล

ทั้งนี้ CIBA DPU ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจการเงินและการลงทุน ในยุค Fintech อย่างไรก็ดี การลงทุนในยุค FinTech ถือเป็นการลงทุนในเทคโนโลยี เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลแต่ละเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมานั้น ล้วนจัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีในโปรเจคต่างๆ ซึ่งแต่ละโปรเจคอาจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ 

 

“นอกจากหลักสูตรที่สอนในภาคปกติแล้ว  CIBA DPU ยังได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำความรู้จากวิชาที่เรียนมาฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งที่ผ่านมา CIBA DPU ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ Fintech และตลาดคริปโตเคอเรนซี เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยเราได้ชวนรุ่นพี่ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงและมีใบอนุญาตแนะนำการลงทุน มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เจาะลึกวงการลงทุน ทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอเรนซี ให้น้องๆ ได้มีความรู้ด้านการลงทุนในตลาดดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการติดอาวุธพื้นฐานสำคัญก่อนลงสนามจริง” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

CIBA DPU ติดอาวุธความรู้ด้านฟินเทค-วิเคราะห์ข้อมูล สร้างนักบัญชีดิจิทัล

ผศ.ดร.ศิริเดช  กล่าวในตอนท้ายว่า จากผลสำเร็จของการจัดอบรมในครั้งที่ผ่านมา มีนักศึกษาสนใจเรื่องการลงทุนไม่น้อย CIBA DPU จึงมีแผนจะจัดอบรมให้ความรู้อีกครั้งเพื่อฝึกทักษะและอัพเดทข่าวสารในแวดวงการลงทุน โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://ciba.dpu.ac.th/ หรือ https://web.facebook.com/dpuciba