ข่าวโควิดวันนี้ คาดคนไทยติดเชื้อแล้ว 12.2 ล้านราย

21 พ.ค. 2565 | 05:27 น.

ข่าวโควิดวันนี้ คาดคนไทยติดเชื้อแล้ว 12.2 ล้านราย หมอเฉลิมชัยเผยประมาณการตรงกันทั่วโลกตัวเลขที่รายงานน่าจะต่ำกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอยู่มาก

ข่าวโควิดวันนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ทั้งจำนวนของผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน และผู้เสียชีวิต 

 

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

คาดคนไทยติดโควิดแล้ว 12.2 ล้านคน

 

ประเทศไทยผ่านการระบาดของโควิดมา 4 ระลอกด้วยกัน ประกอบด้วย

 

  • ระลอกมกราคมถึงพฤษภาคม 2563 มีไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นเป็นหลัก มีผู้ติดเชื้อ 4000 ราย

 

  • ระลอกธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564  มีไวรัสสายพันธุ์อู่ฮั่นเป็นหลัก มีผู้ติดเชื้อ 24,863 ราย

 

  • ระลอกเมษายนถึงธันวาคม 2564  เริ่มต้นด้วยไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า และกลายเป็นสายพันธุ์เดลตาเป็นหลัก มีผู้ติดเชื้อ 2,194,572 ราย
     
  • ระลอกมกราคม 2565 ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเป็นหลัก มีผู้ติดเชื้อในขณะนี้ 2,183,320 ราย

 

รวมมีผู้ติดเชื้อที่ตรวจยืนยันด้วย PCR จำนวน 4,406,755 ราย

 

เมื่อรวมผู้ติดเชื้อแบบ ATK ซึ่งจำเป็นต้องนำมารวมในระลอกที่ 4 เพราะเป็นการระบาดด้วยไวรัสโอมิครอนซึ่งอาการน้อย ทำให้คนจำนวนหนึ่งจึงไปตรวจแบบ ATK แทน พบเพิ่มอีก 1,709,975 ราย

 

ทำให้มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 6,116,730 ราย คิดเป็น 8.7% ของประชากรไทย(70 ล้านคน)

 

ข่าวโควิดวันนี้คาดคนไทยติดเชื้อแล้ว 12.2 ล้านราย

 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการประมาณการตรงกันทั่วโลกว่า ตัวเลขที่รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อนั้น น่าจะต่ำกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอยู่มากทีเดียว

 

ในกรณีที่คาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อจริงมีมากกว่าจำนวนที่รายงานหนึ่งเท่าตัว ซึ่งถือว่าเป็นการประมาณการขั้นต่ำที่สุดแล้วนั้น
 

จะทำให้จำนวนคนไทยที่ติดเชื้อไปแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 12.2 ล้านคน หรือราว 17.4% ของประชากรไทยทั้งหมด

 

ถ้าพูดถึงภูมิคุ้มกัน เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อในระลอกที่สี่ ซึ่งคาดว่าน่าจะยังมีระดับสูงพอป้องกันโรคได้ มีจำนวน 3.8 ล้านคน

 

รวมกับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 27.39 ล้านคน รวมเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน 31.2 ล้านคน หรือ 44.6% (อาจต่ำกว่านี้อยู่บางส่วน เพราะผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 อาจติดเชื้อตามธรรมชาติด้วย แต่ไม่น่าจะมากนัก)

 

ยังขาดอยู่อีก 15% จึงจะถึงเป้าหมาย 60% ที่ทางการกำหนดไว้