ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ วอล์คอินฉีด "โมเดอร์นา" ฟรี จำนวนจำกัด!

20 พฤษภาคม 2565

โมเดอร์นาฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนทั่วไปจำนวนจำกัด เริ่ม 21 พ.ค.นี้ อ่านรายละเอียด-เงื่อนไขได้ที่นี่

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หรือ CVC ประกาศแจ้งข่าวดีว่า ทางศูนย์ฯได้รับสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา มาจำนวนหนึ่งจึงเปิดบริการ Walk in (ลงทะเบียน ณ จุดฉีด) วัคซีนโมเดอร์นาเข็มต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เวลา 9.00 - 15.00 น. จนกว่าวัคซีนจะหมด 

เข็มที่ 1

  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน
  • จะได้รับเป็นสูตรไขว้ (Mn-Pz)
  • เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา - เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ ระยะห่าง 28 วัน

เข็มที่ 2, 3, 4

  • วัคซีนโมเดอร์นา โดยระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนในเข็มก่อนหน้า

 

เงื่อนไข-คุณสมบัติของผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

  • เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • รับบริการได้ที่ประตู 1

หมายเหตุ

  1. วัคซีนโมเดอร์นา ที่ได้รับสนับสนุนมามีจำนวนจำกัด ศูนย์ฯจะหยุดให้บริการเมื่อวัคซีนหมด
  2. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน เปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้
  3. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการ รูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ วอล์คอินฉีด "โมเดอร์นา" ฟรี จำนวนจำกัด!