ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เช็ควิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง ที่นี่

27 เมษายน 2565

ลงทะเบียนจองคิว ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ต้องทำอย่างไร เช็คขั้นตอน-วิธีการอย่างละเอียดได้ที่นี่

จากกรณีที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศให้คนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี จำนวน 4.2 ล้านโดส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งเป้าให้บริการฉีดช่วง 3 เดือนแรก คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม 2565 เน้นไปที่กลุ่มเสี่ยง 608 อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนั้นให้บริการเป็นประจำทุกปี

สำหรับปีนี้จะครอบคลุมป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ คือ an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus, an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus และ a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus) ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยให้ฉีดที่แขนคนละข้าง 

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในปี 2565 นี้ต่างจากปีที่ผ่านมา โดย สปสช. ยกเลิกการกำหนดให้หน่วยบริการเปิดระบบการจองฉีดวัคซีน (Slot) แต่ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความพร้อมของหน่วยบริการซึ่งหน่วยบริการที่ไม่มีระบบจองวัคซีนจะให้บริการในรูปแบบ Walk-in ดังนั้น ผู้ที่ไปก่อนก็มีสิทธิได้รับบริการก่อน (First come – Frist serve) โดยในวันเข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องนำบัตรประชาชนไปแสดงตนด้วย

ในส่วนของ "กรุงเทพมหานคร" นั้น ยังคงให้เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าผ่านทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาโดยจะมีข้อความแจ้งเตือนให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ผ่านแอปนี้ได้ หรือ โทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อนเข้ารับบริการก็ได้เช่นกัน 

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

  1. คลิกเข้าสู่แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
  2. คลิกเมนู "กระเป๋าสุขภาพ" เข้าสู่หน้า "กระเป๋าสุขภาพ"
  3. คลิก "กระเป๋าสุขภาพ สิทธิประกันสุขภาพและป้องกันโรค" สู่หน้าหลัก "สิทธิสุขภาพบุคคล" ซึ่งจะปรากฎชื่อของท่านและสิทธิรักษาพยาบาล หากยังไม่ปรากฏชื่อของท่านให้ลงทะเบียนตามขั้นตอน
  4. เลื่อนไปที่เมนู "บริการสร้างเสริมสุขภาพ" และคลิก จะเข้าสู่หน้าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
  5. คลิกเลือก "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน"
  6. คลิก "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล"
  7. เมื่อเข้าสู่หน้าจอเงื่อนไขการรับสิทธิ คลิกที่ "ดูหน่วยบริการ" โดยให้เลือกหน่วยบริการที่สะดวกไปรับบริการฉีดวัคซีนได้และทำการนัดหมาย ซึ่งระบบจะเข้าสู่การนัดหมายพร้อมเบอร์โทรติดต่อหน่วยบริการ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีผ่านแอปฯเป๋าตัง