svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง" บรรยายธรรมวิสาขบูชา แนะดับทุกข์ด้วยอริยสัจ 4

16 พฤษภาคม 2565

"พระอาจารย์พบโชค" เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง เชียงราย บรรยายธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา แนะยึด”อริยสัจ 4” เป็นหนทางดับทุกข์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย นำโดย ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค)  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้บรรยายธรรม อริยสัจ 4”เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 


โดย พระอาจารย์พบโชค บรรยายธรรมว่า อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบวิธีการดับทุกข์ โดยมีความหมายว่าความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะ มีอยู่ 4 ข้อ

 

ได้แก่ ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สมุทัย เหตุแห่งการเกิดทุกข์ นิโรธ การดับทุกข์ มรรค สาเหตุของการเกิดทุกข์ 8 ประการ

ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค)  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย  เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2544 โดยคณะผู้ศรัทธาให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ 

 

เริ่มแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า วัดห้วยปลากั้ง

"เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง" บรรยายธรรมวิสาขบูชา แนะดับทุกข์ด้วยอริยสัจ 4

"เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง" บรรยายธรรมวิสาขบูชา แนะดับทุกข์ด้วยอริยสัจ 4

โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ