วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียนออนไลน์ วัดในไทย-วัดไทยในต่างประเทศ

15 พฤษภาคม 2565

วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียนออนไลน์ เลือกสถานที่ทั้งวัดในไทย-วัดไทยในต่างประเทศ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

วันวิสาขบูชา 2565 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  

 

ทั้งนี้หากใครไม่สะดวกเดินทางเนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเวียนเทียนออนไลน์ได้

เพจเฟซบุ๊กเวียนเทียนออนไลน์ - Wiantianonline ได้ระบุว่า พร้อมเปิดระบบเวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา ในสัปดาห์พุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 

 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน พร้อมทั้งปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นังสมาธิ ฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านระบบ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565  

 

วันวิสาขบูชา 2565 เวียนเทียนออนไลน์ วัดในไทย-วัดไทยในต่างประเทศ

เวียนเทียนออนไลน์วันวิสาขบูชา โดยให้พุทธศาสนิกชนสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียนได้ตามสะดวก ไม่ว่าจะเป็นวัดในประเทศไทย  สังเวชนียสถาน หรือ วัดไทยในต่างประเทศ พร้อมเลือกคำอธิษฐาน และสามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆ  ของเราได้มาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ด้วยกันได้ด้วย