โควิด19วันนี้ ยอดติดเชื้อatk ต้องเหลือเท่าไหร่ถึงลดจริง เพราะอะไร อ่านเลย

15 พฤษภาคม 2565

โควิด19วันนี้ ยอดติดเชื้อatk ต้องเหลือเท่าไหร่ถึงลดจริง เพราะอะไร อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หลังยกเลิกการตรวจ ATK เชิงรุกในวันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป

โควิด19วันนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน ทั้งจำนวนของผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน และผู้เสียชีวิต

 

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ยอดผู้ติดเชื้อ ATK จะต้องลดลงอีกอย่างน้อยวันละ 1500 ราย จึงจะถือว่ามีการลดลงของผู้ติดเชื้อจริง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

 

จากสถิติผู้ติดโควิดที่มีการรายงานเป็นประจำทุกวันนั้น แยกออกได้เป็นสองประเภทคือ

 

  • ตรวจแบบ PCR มีความแม่นยำเกือบ 100% แต่เริ่มมีผู้มาตรวจลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไวรัส Omicron ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการมากถึง 50% จึงไม่ได้มาทำการตรวจ

 

  • ตรวจแบบ ATK มีความแม่นยำระดับ 90-95% เดิมมีผู้มาตรวจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตรวจได้ง่าย ทำเองที่บ้านก็ได้ ทราบผลในเวลาอันรวดเร็ว และมีราคาค่อนข้างถูก

 

ต่อมาเมื่อไวรัส Omicron (โอมิครอน) ติดเชื้อไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ผู้ที่สัมผัสติดเชื้อแล้วคิดว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อจึงไม่ได้ตรวจ ATK

 

หรือบางรายก็ตรวจ ATK พบว่าเป็นบวกแต่ไม่ได้รายงานเข้าสู่ระบบว่าติดเชื้อ เนื่องจากซื้อยาและดูแลตัวเองที่บ้านได้

Professional Test รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนให้ สปสช.ดำเนินการตรวจเชิงรุก โดยให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเข้ามาร่วมตรวจ ATK เชิงรุก ตามสถานประกอบการหรือแหล่งชุมชนต่างๆ

 

Self Test ส่วนหนึ่ง สปสช.จะสนับสนุนชุด ATK ให้ประชาชนตรวจเองที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ขณะนี้ โควิดเป็นช่วงขาลง ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องตรวจเชิงรุกมีน้อยลงเป็นลำดับ จึงมีมาตรการต่างๆในการปรับให้เหมาะสม

 

ทั้งเรื่องการตรวจแบบผู้ป่วยนอก เจอแจกจบ รวมถึงการทยอยยกเลิกการตรวจ ATK เชิงรุก

 

โควิด19วันนี้ ยอดติดเชื้อatk ต้องเหลือเท่าไหร่ถึงลดจริง

 

จึงต้องมาวิเคราะห์ว่า แล้วจะกระทบจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานแบบ ATK มากน้อยเพียงใด

 

จากข้อมูลที่ผ่านมา ในช่วงสงกรานต์มีการตรวจ ATK ประมาณวันละ 100,000 ราย หรือเดือนละ 3,000,000 ราย เป็นการตรวจแบบเชิงรุกประมาณ 50%

 

ในปัจจุบันนี้การตรวจทยอยลดลง ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของโรคและพฤติกรรมของประชาชน เหลือการตรวจ ATK ประมาณวันละ 60,000 ราย เป็นการตรวจเชิงรุก 50% ก็คือวันละ 30,000 ราย

ในจำนวนนี้ พบการตรวจเป็นบวก 5% หรือ 1500 รายต่อวัน

 

ดังนั้นเมื่อมีการยกเลิกการตรวจ ATK เชิงรุกในวันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป จึงคาดได้ว่า รายงานผู้ติดเชื้อแบบ ATK ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างน้อยวันละ 1500 ราย

 

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ติดเชื้อจากการตรวจแบบ ATK เฉลี่ยวันละ 7600 ราย

 

การลดลง 1500 ราย จากการยกเลิกการตรวจจะคิดเป็น 20%

 

ดังนั้นถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อแบบตรวจ ATK ลดลงมากกว่า 20% หรือมากกว่าวันละ 1500 ราย จึงจะถือว่ามีผู้ติดเชื้อที่ลดลงจริง