ไฟเขียว ขรก. อุปสมบท 24 วัน เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงโดยไม่ถือเป็นวันลา

10 พ.ค. 2565 | 09:00 น.

ครม.เห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

10 พฤษภาคม 2565 นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 รวม 24 วัน โดยแยกเป็นส่วนกลาง 91 คน จัดพิธี ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 819 คน จัดพิธีที่วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดของโครงการฯ มีดังต่อไปนี้ 

  • การรับสมัครอยู่ช่วงระหว่างวันที่ 18 เมษายน – พฤษภาคม 2565
  • พิธีปลงผมวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
  • พิธีมอบผ้าไตร วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล
  • การเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบทวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565
  • พิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
  • การศึกษาและปฏิบัติธรรม วันที่ 25 กรกฎาคม -13 สิงหาคม 2565  
  • พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 91 รูป วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ส่วนกลางที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
  • พิธีลาสิกขา วันที่ 13 สิงหาคม 2565