ข่าวโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,230 ราย เสียชีวิต 53 คน หายป่วย 11,132 ราย

10 พฤษภาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ 10 พ.ค.65 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,230 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 53 คน หายป่วยเพิ่ม 11,132 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,114,133 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,230 ราย  

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,114,133 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย หายป่วยเพิ่ม 11,132 ราย กำลังรักษา 80,002 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,059,876 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,481 ราย อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบ 18.5%

ข่าวโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,230 ราย เสียชีวิต 53 คน หายป่วย 11,132 ราย

 

ยอดโควิดทั่วโลก 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 517,572,426 ราย เพิ่มขึ้น 309,805 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,277,510 ราย เพิ่มขึ้น 968 ราย หายป่วยสะสม 472,358,105 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 467,074 ราย

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 83,644,680 ราย(+34,398) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,107,322 ราย(+1,921)

อันดับ 3 บราซิล 30,574,245 ราย(+9,709) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 28,964,775 ราย(+7,354) 

อันดับ 5 เยอรมนี 25,385,707 ราย(+40,350)

(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 10 พ.ค.65 เวลา 00.00 น.)