เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2,3,4 เช็คเงื่อนไขที่นี่

09 พ.ค. 2565 | 07:08 น.

เช็คด่วน!สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2,3,4 ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติ พร้อมช่องทางลงทะเบียนที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นาฟรี เข็ม 2,3,4 (ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส 100 ไมโครกรัม และฉีดเข้ากล้ามเนื้อ) โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป และเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นวันที่ 22, 23, 29 และ 30 พฤษภาคม 2565) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆก่อนลงทะเบียนดังต่อไปนี้

 

วัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับกลุ่มดังต่อไปนี้

  • หญิงตั้งครรภ์อายุ 18 ปีขึ้นไป (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป) 
  • ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป (สำหรับขอรับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ เข็มที่ 3) 
  • ผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป (สำหรับขอรับวัคซีนเข็มที่ 4)
     

วัน-เวลา ลงทะเบียน

  • วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน

กำหนดวันฉีดวัคซีน

  • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่่ 16,17,18,19,20, 21,24,25,26,27,28, 31 พ.ค. 2565

ช่องทางลงทะเบียน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 2

  • เคยได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้ (ยกเว้น Pfizer) เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565

 

ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 เมษายนม 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

ขอรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 (สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า / โมเดอร์นา โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 
  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า โดยได้รับเข็มที่ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565

หลังจากได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้บันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 2,3,4
คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

  • กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ
  • ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย
  • ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน
  • หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน