svasdssvasds

ขนส่ง เปิดยื่นคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการถึง 17 พ.ค.เช็กเงื่อนไข

06 พ.ค. 2565 เวลา 1:31 น.

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้พิการยื่นคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 พ.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข หลักฐานเอกสารประกอบการยื่นคำขอ

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ผู้พิการยื่นคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม โลหะดามขา รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 พ.ค.นี้ 

 

ผู้พิการที่เข้าเงื่อนไขสามารถรับแบบคำขอได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือดาวน์โหลดที่ www.dlt.go.th หรือ www.roadsafefund.com แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมแนบหลักฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด นำไปยื่นที่ 

 

 • 1)กรุงเทพ ยื่นที่สำนักงานทะเบียนและภาษีรถ 
 • 2) ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

เงื่อนไข 

 

 • ผู้ขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
 • ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ
 • เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น แต่ต้องเกิน 3 ปีขึ้นไป นับวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และ
 • ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

 

ขนส่ง เปิดยื่นคำขอรับค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการถึง 17 พ.ค.เช็กเงื่อนไข


หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำขอ 

 

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อย 3 รูป 
 • กรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป 
 • กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย
 • ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือ
 • หลักฐานที่ราชการออกให้ หรือ
 • หลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ
 • กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน 

 

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

 

อ้างอิงที่มา : เพจรัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด