รู้จักมาตรการ 3T1V รับ "วันเปิดเทอม" ภาคเรียน 1/2565

05 พ.ค. 2565 | 07:57 น.

เปิดมาตรการ 3T1V ตัดความเสี่ยง-สร้างภูมิคุ้มกัน-ป้องกันโควิด19 รูปแบบการเรียน On-Site รับ วันเปิดเทอม ภาคเรียน 1/2565 

ทำความรู้จัก "มาตรการ 3T1V" เพื่อรองรับ วันเปิดเทอม ภาคเรียน 1/2565 ที่เน้นรูปแบบการเรียน On-Site

 

ที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการทำงานปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวันที่ 5 พ.ค. 65 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แนะสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565 เน้นรูปแบบการเรียน On-Site 

โดยมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการทำงานปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เข้มงวดแนวทางเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม ด้วย มาตรการ 3T1V ดังนี้ คือ 

 

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+)

 • สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 

 

T : Thai Save Thai (TST)

 • นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ 

 

T : Test

 • ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

 

V :Vaccine

 • ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 ตามเกณฑ์

 

พร้อมมาตรการ 6-6-7 คือ สร้างความปลอดภัยด้วย 6 หลัก (DMHT-RC) ได้แก่ 

 • เว้นระยะห่าง
 • สวมหน้ากาก 
 • ล้างมือ 
 • ตรวจคัดกรอง 
 • ลดแออัด 
 • ทำความสะอาด 

ร่วมกับ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ 

 • ดูแลตนเอง 
 • ใช้ช้อนส่วนตัว 
 • ทานอาหารปรุงสุกใหม่ 
 • ลงทะเบียนเข้า-ออก 
 • สำรวจตรวจสอบ 
 • กักกันตนเอง 

 

และ 7 มาตรการเข้ม  ได้แก่ 

 1. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID 
 2. ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble) 
 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 
 4. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 5. มีแผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation 
 6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถ โรงเรียน 
 7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  

 

นายกรัฐมนตรี ยังแนะให้สถานศึกษาและครู จัดการเหลื่อม เวลาเด็กทั้ง การรับประทานอาหารกลางวัน และการเล่นร่วมกัน ไม่ให้เป็นการรวมตัวของเด็กจำนวนมากเกินไป พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุในกรณีเจอผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องมีมาตรการรองรับ โดยไม่ดำเนินการปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียนโดยไม่จำเป็น