ข่าวโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 9,288 ราย เสียชีวิต 82 คน หายป่วย 19,119 ราย

04 พฤษภาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ 4 พ.ค.65 ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9,288 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 82 คน หายป่วยเพิ่ม 19,119 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,067,389 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 9,288 ราย  

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,067,389 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 82 ราย หายป่วยเพิ่ม 19,119 ราย กำลังรักษา 108,654 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 1,984,816 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,638 ราย อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบ 20.4%

ข่าวโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 9,288 ราย เสียชีวิต 82 คน หายป่วย 19,119 ราย

 

ยอดโควิดทั่วโลก 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.45 น.  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 514,510,812 ราย เพิ่มขึ้น 573,609 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,264,974 ราย เพิ่มขึ้น 1,545 ราย หายป่วยสะสม 469,033,789 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 684,752 ราย 

5 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 

 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 83,228,077 ราย(+41,588) 

อันดับ 2 อินเดีย 43,088,401 ราย(+3,235)

อันดับ 3 บราซิล 30,482,429 ราย(+21,432) 

อันดับ 4 ฝรั่งเศส 28,757,765 ราย(+67,017) 

อันดับ 5 เยอรมนี 24,949,403 ราย(+158,213)

(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 3 พ.ค.65 เวลา 23.45 น.)