svasdssvasds

"กรมอุตุฯ"พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือนพายุฤดูร้อนกระทบไทยหลายพื้นที่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
30 เม.ย. 2565 เวลา 17:30 น. 3.8k

สภาพอากาศวันนี้ - 2 พ.ค.กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก ฟ้าผ่าบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนวันที่ 5 – 6 พ.ค. ไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ -6 พฤษภาคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) โดยอากาศวันนี้  – 2 พ.ค. 65  ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น และมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

"กรมอุตุฯ"พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือนพายุฤดูร้อนกระทบไทยหลายพื้นที่

 

ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 6 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อน

 

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามตอนใต้และกัมพูชา มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลง และจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนบน ลงทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 2- 3 พ.ค. 2565 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง   

 • ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

 

ภาคเหนือ
วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

วันที่ 3 - 6 พ.ค. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

"กรมอุตุฯ"พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือนพายุฤดูร้อนกระทบไทยหลายพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 3 – 6 พ.ค. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

"กรมอุตุฯ"พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือนพายุฤดูร้อนกระทบไทยหลายพื้นที่
 

ภาคกลาง    
วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง มีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

วันที่ 3 – 6 พ.ค. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก    
วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง มีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

 

วันที่ 3 – 6 พ.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    
วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    
วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
วันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

วันที่ 3 – 6 พ.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

 

อนึ่ง กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แสดงแบบจำลองภาพกราฟฟิก แสดงการพยากรณ์ฝนรวมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.10 วันล่วงหน้า ตั้งแต่วันนที่  30 เม.ย.-9 พ.ค.65ระหว่างเวลา 07.00น. - 07.00 น.วันรุ่งขึ้น) 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด