สภาพอากาศวันนี้ -3 พ.ค.ไทยตอนบน-กทม.เกิดพายุฤดูร้อน ระวังลูกเห็บตก ฟ้าผ่า

27 เมษายน 2565

อุณหภูมิวันนี้-3 พ.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศภาคเหนือร้อนสุด คาดทะลุ 42 องศา พร้อมเตือนไทยตอนบนและกรุงเทพ-ปริมณฑล รับมือพายุฤดูร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมแรง ลูกเห็บตกบางแห่งและฟ้าผ่า ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มและตกหนักบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 3 พฤษภาคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า) โดยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด  ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และ มีฝนตกหนักบางแห่ง


 
สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย


 

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้ - 3 พฤษภาคม 2565 (พยากรณ์อากาศล่วงหน้า)

ข้อควรระวัง  
วันที่ 28 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 

 • ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาพอากาศล่วงหน้า โดยแบ่งออกเป็นภาคต่างๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ภาคเหนือ
วันที่ 27 - 28 เม.ย. 65 

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

อุณหภูมิวันนี้-3 พ.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศภาคเหนือร้อนสุด คาดทะลุ 42 องศา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 65

 • อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-41 องศาเซลเซียส

วันที่ 2 – 3 พ.ค. 65 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

 

ภาคกลาง
วันที่ 27 - 28 เม.ย. 65

 • อากาศร้อนในตอนกลางวันถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

วันที่ 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ค. 65 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก
วันที่ 28 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ค. 65 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
วันที่ 27 - 29 เม.ย. 65

 • เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

วันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    
วันที่ 27 - 29 เม.ย. 65 

 • เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่

วันที่ 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 65

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 28 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 

 • อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยในช่วงวันที่ 1 – 3 พ.ค. 65 มีฝนตกหนักบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 


อนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแบบจำลองสภาพอากาศ ECMWF Init2022042612 แสดงการพยากรณ์ฝนรวมรายวัน (ทุกๆ 24 ชม.10 วันล่วงหน้า 27 เม.ย.-6 พ.ค.65ระหว่างเวลา 07.00น. - 07.00 น.วันรุ่งขึ้น)