ยารักษาโควิดตัวแรกของโลก "แพกซ์โลวิด" กินยังไง เหมาะกับกลุ่มใด อ่านเลย

29 เม.ย. 2565 | 10:25 น.

ยารักษาโควิดตัวแรกของโลก แพกซ์โลวิด กินยังไง เหมาะกับกลุ่มใด อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และข้อควรระวัง

ยารักษาโควิดในปัจจุบันมีออกมาหลากหลาย จากแต่ละบริษัทที่ผลิตออกมา แต่คำถามที่สำคัญก็คือยาตัวไหนที่ให้ผลในการรักษาได้ดีที่สุด และชนิดไหนที่ใช้รักษาโดยตรงเฉพาะโรค

 

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ (หมอมนูญ) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC) โดยมีข้อความระบุว่า 

 

ได้เข้าร่วมงานประชุมให้ความรู้ยาแพกซ์โลวิดกับแพทย์ จัดโดยบริษัทไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่โรงแรม Waldorf Astoria

 

ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เป็นยาใหม่ตัวแรกในโลกที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาโรคไวรัสโควิด-19 จัดอยู่ในประเภท Protease Inhibitor
ยานี้ประกอบด้วย

 • ยา Nirmatrelvir (150 มก.) 
 • ยา Ritonavir (100 มก.) 

 

วิธีใช้ รับประทาน Nirmatrelvir 2 เม็ด และ Ritonavir 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ให้ได้กับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป (ในต่างประเทศให้ได้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป น้ำหนักมากกว่า 40 กิโลกรัม)

 

ถ้าการทำงานของไตบกพร่อง eGFR >30 ถึง <60 ต้องปรับขนาด Nirmatrevir ลงเหลือ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง ส่วน Ritonavir 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งเท่าเดิม ห้ามใช้ในกรณีไตวายและตับวาย 

 

ผลการศึกษาพบว่า ยาแพกซ์โลวิดช่วยลดความเสี่ยงการป่วยหนักเข้านอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงได้ 89% เมื่อผู้ป่วยได้รับยาภายใน 5 วันนับตั้งแต่เริ่มมีอาการ 

 

ยารักษาโควิดตัวแรกของโลก &quot;แพกซ์โลวิด&quot;

 

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) ประกอบด้วยคนอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1-2 เข็ม 

 

 • ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
 • ผู้ป่วยเบาหวาน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1-2 เข็ม

คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1-2 เข็ม และมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ ควรพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิดโดยเร็วภายใน 5 วันที่เริ่มมีอาการ 

 

สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนแล้ว 3 เข็ม และเข็มสุดท้ายเป็นวัคซีนชนิด mRNA ควรมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 2 ข้อ ถึงจะพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิด เนื่องจากในขณะนี้ยามีจำนวนจำกัด


ผลข้างเคียงของยาที่พบบ่อย คือการรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป และท้องเสีย

 

ข้อควรระวังในการใช้ยาแพกซ์โลวิดร่วมกับยาตัวอื่นๆ อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกัน ต้องตรวจสอบก่อนการใช้ยาทุกครั้ง