svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คด่วน! รวมจุดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี วันสุดท้าย คลิกเลย

28 เมษายน 2565

เช็คด่วน จุดวอล์คอินฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี เข็ม 1, 2, 3, 4 วันสุดท้าย 29 เม.ย.65 ใน เชียงใหม่-อุบลราชธานี-สมุทรปราการ ตรวจสอบเงื่อนไข-รายละเอียดที่นี่  

วันสุดท้าย 29 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่กำลังมองหาจุดวอล์คอิน Walk In ฉีดวัคซีนโควิดฟรี เป็น วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 1, 2 , 3 และ 4 ใน 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และ สมุทรปราการ รวม 4 แห่งด้วยกัน ดังนี้

1.หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดวอล์คอิน (จำนวนจำกัด) ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ฟรี ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. 

เงื่อนไข

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด
 • ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม 2-3 ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ต้องการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 หลังรับวัคซีนเข็มที่ 3 เดือนขึ้นไป 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันเวลาราชการ 

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จ.เชียงใหม่


2.ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบลราชธานี) บริการ Walk In ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เป็น วัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 และ 4 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) 

เงื่อนไขการฉีดวัคซีน

 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2 เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป 
 • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 ต้องมีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 เป็นเวลา 4 เดือนขึ้นไป 
 • ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป 

เอกสารประกอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ปากกาส่วนตัว 

อบจ.อุบลราชธานี เปิดวอล์คอินฉีดโมเดอร์นาฟรี

3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.สมุทรปราการ) เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 1 , 2 , 3 และ 4 ในวันที่ 28 - 29 เม.ย.65 ณ อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3  อินเตอร์ โดยให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. 

เงื่อนไขในการเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 • คนไทย
 • คนต่างด้าว
 • คนต่างจังหวัด
 • ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • มีเอกสารแสดงตน 

ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 จำนวน 600 คน/วัน (เริ่มรับบัตรคิว เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)

เอกสารประกอบการฉีดวัคซีน

 • บัตรต่างด้าว/เอกสารแสดงตนที่มีเลข 13 หลัก
 • ใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุข้อมูลนายจ้าง 
 • หลักฐานการเข้ารับวัคซีนของเดิม 

สอบถามโทร 0812344902-3, 0812344905-9, 0812344913-14, 0812344916-21, 0812344923-25, 0812344927-28

 

รพ.จุฬารัตน์ ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี


4.สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ

รับ Walk In ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา และ แอสตร้าเซนเนก้า ในวันที่ 29 เม.ย.65 จำนวน 400 คิว ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.เริ่มแจกคิวเวลา 7.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • บัตรประชาชนสำหรับต่างชาติให้บัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ แสดงหมอพร้อม
 • ปากกาส่วนตัว
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนจะพิมพ์ให้ เฉพาะผู้ที่นำใบประวัติการรับวัคซีนมาเท่านั้น
 • ผู้ที่แสดงประวัติในหมอพร้อม หลังจากฉีด 1 ชั่วโมงให้ดูข้อมูลที่อัพเดทในหมอพร้อม 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส