svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัคซีนต้านโควิด19 จะไม่มีที่ดีกว่านี้อีกจริงหรือไม่ เพราะอะไร อ่านที่นี่

27 เมษายน 2565

วัคซีนต้านโควิด19 จะไม่มีที่ดีกว่านี้อีกจริงหรือไม่ เพราะอะไร อ่านที่นี่มีคำตอบ หมอยงชี้แนวโน้มต่อไปจะมุ่งพัฒนายากันมากขึ้น

วัคซีนต้านโควิด19 เป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) โดยมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อตามการพัฒนาของแต่ละบริษัท

 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า

 

โควิด 19 วัคซีน  ยังไม่มีวัคซีนจำเพาะสายพันธุ์ใหม่ แต่แนวโน้มพัฒนายารักษาเพิ่มขึ้น 

 

วัคซีน covid-19 ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับว่าลดความรุนแรงของโรคได้ 

 

การพัฒนาวัคซีนต้องใช้เวลานาน ในยามปกติ จะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 
วัคซีนจะให้กับคนที่แข็งแรง ปกติ ถ้ามีอาการข้างเคียงที่รุนแรง ยอมรับไม่ได้

ในภาวะฉุกเฉิน โรคระบาดที่มีความรุนแรง การพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็ว เร่งรีบ เพื่อเอาชนะกับการระบาดของโรค ที่มีความรุนแรง 

 

และมีการใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อโรคสงบ หรือลดความรุนแรงลง การพัฒนาวัคซีนจะคำนึง ถึงความปลอดภัยมากขึ้น

 

การศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน จะต้องใช้อาสาสมัครหลายหมื่นคน ให้และไม่ให้วัคซีน เปรียบเทียบกัน

 

วัคซีนต้านโควิด19 จะไม่มีที่ดีกว่านี้

 

ตรงข้ามกับการพัฒนายาใช้รักษาผู้ป่วย ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วย ทนทุกข์ทรมานอยู่แล้ว 

 

การศึกษาประสิทธิภาพของยาให้จำเพาะกับผู้ป่วย ใช้จำนวนผู้ป่วยไม่มาก 
ในการเปรียบเทียบ จะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆเท่านั้น การศึกษาทางคลินิกจะลงทุนน้อยกว่ามาก 

แนวโน้มโรคโควิด-19 ที่จะได้วัคซีนชนิดใหม่ ให้ตรงสายพันธุ์หรือมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า มีความจำเพาะจึงไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ 

 

เพราะการทำระยะที่ 3 ต้องใช้อาสาสมัครแข็งแรงดี จำนวนมาก เป็นการลงทุนที่สูงมากและโรคมีแนวโน้มความรุนแรงลดลง จึงมีแนวโน้มที่จะหันไปพัฒนายากันมากขึ้น

 

ประเทศไทยพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเราเอง ตั้งแต่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009  มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สัญชาติไทยที่ได้ใช้