โควิด19วันนี้atk ติดเชื้อกว่า 2.1 หมื่นราย หมอธีระห่วงโอมิครอนกลายพันธุ์

25 เม.ย. 2565 | 07:52 น.

โควิด19วันนี้atk ติดเชื้อกว่า 2.1 หมื่นราย หมอธีระห่วงโอมิครอนกลายพันธุ์ เผยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 201 คน

โควิดวันนี้atk ยังคงเป็นตัวเลขของการติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง และเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ และติดตาม 

 

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า 

 

  • 14,994

 

  • ATK 6,761

 

  • รวม 21,755

 

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ปอดอักเสบลดลงจาก 2,123 คน เป็น 1,876 คน ลดลง 11.63%

 

ใส่ท่อช่วยหายใจลดลงจาก 939 คน เป็น 903 คน ลดลง 3.83%

 

จำนวนติดเชื้อรวม ATK ของวันนี้ น้อยกว่าสัปดาห์ก่อน 13.9% แต่น้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อน 42.1%

บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 201 คน (ชาย 39, หญิง 162) 

 

โดยจังหวัดที่บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กรุงเทพฯ 48, ขอนแก่น 24, ชลบุรี 22

 

หมอธีระยังโพสต์ด้วยว่า 

 

มองภาพอนาคต หากพิจารณาตามข้อมูลทางการแพทย์ปัจจุบัน 

 

และลองวิเคราะห์บนสมมติฐาน 3 ข้อคือ สายพันธุ์ Omicron ครองการระบาดไปเรื่อยๆ โดยแตกหน่อต่อยอดเป็นสายพันธุ์ย่อย 

 

โควิดวันนี้atk ยอดติดเชื้อกว่า 2.1 หมื่นราย

 

มีอิทธิฤทธิ์ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก รวมถึงเรื่องวัคซีนและยาที่มีนั้น ก็มีประสิทธิภาพเพียงระดับหนึ่ง 

 

ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะจัดซื้อจัดหาของที่มีคุณภาพมาให้ประชาชนของตนเองอย่างเพียงพอและทันเวลาหรือไม่

 

กระแสของประเทศต่างๆ พยายามเปิดประเทศ เสรีการใช้ชีวิต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

อนาคตถัดจากนี้ไปจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ

 

  • ลักษณะการระบาดของแต่ละประเทศ ว่าจะคุมได้เพียงใด หรือจะปล่อยให้ติดกันไปตามมีตามเกิด

 

  • Long COVID ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกต่างชัดเจนว่าคือของจริง และทำให้เกิดปัญหาระยะยาว แต่รอความรู้อีกเรื่องว่า การติดเชื้อ Omicron นั้นจะทำให้เกิดภาวะ Long COVID มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ

 

ฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นจึงแปรเปลี่ยนไปตามสองปัจจัยข้างต้น

 

คงจะดีมาก หากคุมการระบาดในประเทศได้ดี มีการติดเชื้อน้อย และ Long COVID จาก Omicron น้อยกว่าสายพันธุ์เดิมๆ 

 

แต่หากติดเชื้อกันเละเทะไปเรื่อยๆ จำนวนมาก และ Long COVID จาก Omicron นั้นเท่ากับหรือสูงกว่าสายพันธุ์เดิมๆ ก็คงจะทำให้ระยะยาว 

 

ประชาชนในสังคมนั้นมีสถานะสุขภาพไม่ดี และส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระยะยาว

 

ทางเลือกที่เราทำได้คือ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร

 

ใส่หน้ากากสำคัญมาก