รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โมเดอร์นา" เข็ม 1, 2, 3, 4 ทั่วประเทศ อัพเดทที่นี่ 

20 เม.ย. 2565 | 19:29 น.

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1, 2, 3, 4 ฟรี ทั่วประเทศ ให้บริการวอล์คอิน-เปิดลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า มัดรวมไว้ให้แล้วที่นี่ 

วันนี้ ฐานเศรษฐกิจ พาไปอัพเดทหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1- 4 ฟรีทั่วประเทศทั้งที่เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าและสามารถวอล์คอินหน้างานได้เลย มัดรวมไว้ให้แล้วที่นี่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จุดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแบบลงทะเบียนจองคิว

1.หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ชวนวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด เป็นวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1, 2, 3, 4 ฟรี (จำนวนจำกัด)

เงื่อนไข :

 • ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม 2-3 ตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 หลังรับวัคซีนเข็มที่ 3 มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

วัน เวลา สถานที่ : 

 • วันที่ 27, 28 และ 29 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่   

สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุข อบจ.เชียงใหม่ โทร.0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันเวลาราชการ

อบจ.เชียงใหม่ชวนวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (รพ.แม่และเด็ก) 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ตามนัด/เลยนัด เข็มที่ 3

ประเภทวัคซีน:

 • แอสตร้าเซนเนก้า
 • ไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • โมเดอร์นา
 • ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

วัน เวลา สถานที่:

 • ตั้งแต่วันที่ 18-22 เม.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. 

 

เชียงใหม่ เปิดวอล์คอินฉีดโมเดอร์นา

 

3.โรงพยาบาลมหาสารคาม

เปิด walk in วัคซีนModerna จำนวน 200 โดส ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 8.30-15.00น. ที่ ศูนย์บริการวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม ชั้น 1 อาคารมูลนิธิโรงพยาบาลมหาสารคาม (เข้าทางประตูริมคลองสมถวิล) ไม่จำกัดภูมิลำเนา สำหรับอายุ18 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 2

 • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนใดๆมาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์

เข็มที่ 3 

 • สำหรับ ผู้ที่ฉีดเข็ม 2 ตั้งแต่ สิงหาคม 2564เป็นต้นไป ตามเกณฑ์การฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข (เว้นจากเข็ม2 อย่างน้อย 3 เดือนทุกวัคซีน)
 • สูตรไฟเซอร์-ไฟเซอร์ เว้นจากเข็ม2 ครบ 3 เดือน
 • สูตรซิโนแวค-ไฟเซอร์ เว้นจากเข็ม2 ครบ 3 เดือน
 • สูตรแอสตร้าเซเนก้า -ไฟเซอร์ เว้นจากเข็ม 2 ครบ 3 เดือน

เข็มที่ 4

 • สำหรับบุคลากรการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ลงทะเบียนหน้างาน เท่านั้น โดยให้เพิ่มไลน์ รพ.มหาสารคาม เป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวสารวัคซีน

 

รพ.มหาสารคาม เปิดวอล์คอินฉีดโมเดอร์นาฟรี

4.ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

อบจ.สมุทรปราการ เปิดวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 1, 2, 3 และ 4 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 เม.ย.65 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

เงื่อนไข 

 • คนไทย, คนต่างด้าว และคนต่างจังหวัดที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป มีเอกสารแสดงตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สอบถามโทร 081 234 4902-3, 081 234 4905-9, 081 234 4913-14,  081 234 4916-21, 081 234 4923-25, 081 234 4927-28 สำหรับนายจ้างสามารถโทรจองคิวได้ที่ 0812344916-21

เอกสารประกอบการฉีดวัคซีน : บัตรต่างด้าว/เอกสารแสดงตนที่มีเลข 13 หลัก ใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุข้อมูลนายจ้าง

 

อบจ.สมุทรปราการ วอล์คอินฉีดโมเดอร์นาฟรี

 

5.สถาบันการแพทย์จักรีนฤนดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จ.สมุทรปราการ 

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 

ประเภทวัคซีน (ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่รพ.พร้อมให้บริการในวันนั้น ๆ)

 • แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา 

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 3 เข็ม ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (120 วัน) 

วัน เวลา สถานที่: 

 • ในวันจันทร์, พุธ และศุกร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (งดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0 2839 6000 

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฟรี

 

6.สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ

ประเภทวัคซีน: 

 • ไฟเซอร์, โมเดอร์นา และแอสตร้าเซนเนก้า 

วัน เวลา สถานที่ : 

 • วันที่ 22 เม.ย.65 จำนวน 400 คิว ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. เริ่มแจกคิวเวลา 07.00 น. ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส 

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส วอล์คอินฉีดป้องกันโควิด

 

7.โรงพยาบาลชลบุรี

อบจ.ชลบุรี ชวนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 19-22 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ติดต่อจุดลงทะเบียน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ณ โรงพยาบาลชลบุรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. กองสาธารณสุข อบจ.ชลบุรี โทร.038-398-039 ต่อ 266 (วัน-เวลาราชการ)  

 

รพ.ชลบุรี เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

 

จุดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแบบลงทะเบียนจองคิว

8.โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก จ.ตาก

เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้น (เข็ม 3, 4) ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 เม.ย.65 จำนวนจำกัด 600 โดส 

 • ช่องทางลงทะเบียน คลิกที่นี่ 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีน คลิกที่นี่

เงื่อนไข :

 • เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ภูมิลำเนาอำเภอเมืองตาก (ตามบัตรประชาชน)
 • มีประวัติได้รับวัคซีนเข็ม 2 ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ เข็ม 3 ก่อน วันที่ 1 มกราคม 2565
 • กรณีเคยป่วยติดเชื้อโควิดให้นับหลังหายป่วย (พ้นระยะรักษากักตัว) อย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป 

วัน เวลา สถานที่ : 

 • วันที่ 27 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้า โอท็อป หนองน้ำมณีบรรพต (เกาะลอย) 

 

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดโมเดอร์นา