svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วัคซีนต้านโควิด19 เด็กอายุ 5-11 ปี ควรฉีดกระตุ้นด้วย mRNA

21 เมษายน 2565

วัคซีนต้านโควิด19 เด็กอายุ 5-11 ปี ควรฉีดกระตุ้นด้วย mRNA หมอยง ประกาศรับอาสาสมัครเด็กฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น เงื่อนไขรับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า

 

โควิด19 วัคซีน ลงทะเบียน เพื่อร่วมการศึกษาวิจัย การให้วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (Pfizer) ในเด็กที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายมาก่อน 2เข็ม

 

การระบาดโอมิครอน (Omicron) พบเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก และจะมีการระบาดมากขึ้น ในช่วงเปิดเทอม 

 

เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนในการป้องกันความรุนแรงของโรค  

 

เด็กที่ได้รับวัคซีน Sinovac  หรือ Sinopharm  มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะไม่สูงมาก 

 

ควรจะกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA เพื่อกระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่นาน 
 

โดยกระตุ้นเข็ม 3 ควรกระตุ้นห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 1 เดือน

 

ทางศูนย์ฯมีโครงการศึกษาวิจัย ผลของการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็ก 5 - 11 ปี ที่ได้รับวัคซีน Sinovac  หรือ Sinopharm  มาแล้ว 2 เข็ม

 

จะมีการขอตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการฉีดวัคซีน และผลดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

 

หมอยง ประกาศรับอาสาสมัครเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น

 

โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้

 

  • อายุ 5-11 ปี

 

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  • ไม่มีโรคประจำตัว

 

  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

 

  • ได้รับวัคซีน Sinovac  หรือ Sinopharm  มาแล้ว 2 เข็ม โดยเข็มแรกและเข็มที่ 2 มีระยะห่าง 21-35 วัน

 

  • ได้รับวัคซีน Sinovac  หรือ Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเป็นเวลา เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 

 

ผู้ปกครองท่านใด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกใบสมัครได้ คลิกที่นี่