svasdssvasds

ประกันสังคม ชงบอร์ดดึง"ร้านยา"ดูแลผู้ป่วยโควิด ‘เจอแจกจบ’ เคาะ19 เม.ย.นี้

19 เม.ย. 2565 เวลา 1:09 น.

"ประกันสังคม”ชงบอร์ด สปส.จ่ายเงิน“ร้านยา”ดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียวแบบ ‘เจอแจกจบ’ บริการฟรีเหมือนสิทธิ‘บัตรทอง’ เคาะ 19 เม.ย.นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ทำหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงวันที่ 12 เม.ย. 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการเภสัชกรรมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน

 

หนังสือดังกล่าว ระบุว่า เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 กลุ่มอาการสีเขียว สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565 ได้พิจารณาเห็นควรให้ สปส. จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่าย ตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด

 

ทั้งนี้ สปส.จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาในวันที่ 19 เม.ย. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2565 เป็นต้นไปเช่นเดียวกับ สปสช.

ขณะเดียวกัน สปส. ยังได้ขอความร่วมมือจาก สปสช. ในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงแก่ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของ สปสช. เพื่อการให้บริการแก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 อีกทั้งขอความร่วมมือ สปสช. ในการเป็น Clearing House และจัดส่งข้อมูลจ่ายค่าบริการทางการแพทย์มายัง สปส. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

 

สำหรับการให้ร้านยาที่อยู่ในเครือข่าย สปสช. เป็นหน่วยบริการดูแลและจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว เป็นระบบบริการที่ สปสช. จัดทำร่วมกับสภาเภสัชกรรม ในการให้ร้านยาสามารถจ่ายยาตามอาการ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรง ไม่มีภาวะเสี่ยง ซึ่งนอกจากเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถไปรับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านในชุมชนของตัวเองโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้ว ระบบนี้ยังช่วยลดความแออัดในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

 


 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยทราบผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ว่าเป็นผลบวกแล้ว สามารถติดต่อร้านยาใกล้บ้านที่มีสัญลักษณ์ "สปสช. สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน เครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล" พร้อมแสดงหลักฐานการติดเชื้อโควิด-19 เช่น ผลการตรวจ ATK ที่เป็นผลบวก จากนั้นสแกน QR code เพื่อยืนยันตัวเอง หลังจากนั้นทางเภสัชกรจะทำการซักประวัติ สอบถามอาการโรคแล้วจ่ายยารักษาตามอาการ พร้อมให้คำแนะนำในการใช้ยาที่ถูกต้องปลอดภัย

 

ในส่วนของยารักษาตามอาการเหล่านี้จะประกอบด้วย ฟ้าทลายโจร พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ยาละลายเสมหะ ตลอดจนเกลือแร่ในกรณีที่มีอาการท้องเสีย โดยจะแพ็คยาจัดส่งให้ถึงบ้านผู้ป่วย อีกทั้งมีการติดตามอาการไปอีก 48 ชั่วโมง หากอาการรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ร้านยาก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รับช่วงการดูแลต่อไป

 

อนึ่ง ผู้ใช้สิทธิบัตรทองจะสามารถเข้ารับบริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากที่คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบในเรื่องนี้แล้ว ผู้ประกันตนก็จะสามารถเข้ารับบริการที่ร้านยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

 

 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด