ผวาตัวเลขผู้เสียชีวิตโควิดพุ่ง แนะกลุ่มเสี่ยง 608 ติดเชื้อพบแพทย์ทันที

16 เม.ย. 2565 | 11:45 น.

กรมการแพทย์ เตือนตัวเลขผู้เสียชีวิตโควิด 19 พุ่ง 125 รายสูงปริ๊ด แนะกลุ่มเสี่ยงหากพบติดเชื้อรีบติดต่อสถานพยาบาลทันที

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจากยอดการเสียชีวิต 125 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2565) มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สำคัญคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 จำนวน 117 ราย  คิดเป็นร้อยละ 93.6 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.4    ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

โควิด-19

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ขณะเดียวกันยอดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19    มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

 

 

โควิด-19

จึงขอแนะนำว่าหากเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วและเหมาะสมเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมยังย้ำว่าจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต