svasdssvasds

สาธารณสุข สั่งขยายอายุวัคซีน 3 ยี่ห้อรวด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 เม.ย. 2565 เวลา 5:50 น. 5.4k

กระทรวงสาธารณสุข ร่อนจม.ถึงสสจ.ทั่วประเทศ สั่งขยายอายุวัคซีน “ซิโนแวค-แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์” ที่รัฐบาลสั่งซื้อออกไป 12 เดือน และ 9 เดือนตามลำดับ

จากกรณีที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3  ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยวัคซีนซิโนแวค (Sinovac), แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) และวัคซีนไฟเซอร์(Pizer)  ซึ่งวัคซีนทั้ง 3 ชนิด จะมีอายุผลิตภัณฑ์ยา 6 เดือนนับตั้งแต่วันผลิตเนื่องจากเป็นการยื่นขอขึ้นทะเบียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้หลายวัคซีนใกล้ครบอายุที่กำหนดไว้

 

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดยนายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขยายอายุของผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน Sinovac, AstraZeneca และ Pizer โดยระบุว่า

หนังสือขยายอายุวัคซีน

หนังสือขยายอายุวัคซีน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยวัคซีน Sinovac ชื่อการค้าCoronaVac ผลิตโดยบริษัท Sinovac Life Science จำกัด โดยจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม ทะเบียนยา เลขที่ 1C 3/64 (NBC)

 

วัคซีน AstraZeneca ชื่อผลิตภัณฑ์ VAXZEVRIA เลขทะเบียนยา 1C 3/64 (NBC) จัดจำหน่ายโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และวัคซีน Pizer ชื่อผลิตภัณฑ์ Comirnaty  เลขทะเบียนยา 1C 8/64 (NBC) จัดจำหน่ายโดยบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

แต่เดิมวัคซีนทั้ง 3 ชนิดผลิตภัณฑ์ มีอายุผลิตภัณฑ์ยา 6 เดือนนับตั้งแต่วันผลิตเนื่องจากเป็นการยื่นขอขึ้นทะเบียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดของโรค (Conditional Approval for Emergency use of  Medical Products) ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 

ต่อมาผู้แทนจำหน่ายวัคซีน ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แจ้งยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา รายการขยายอายุของผลิตภัณฑ์ยา โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิม วัคซีน Sinovac อายุผลิตภัณฑ์ยา 6 เดือน เป็นอายุผลิตภัณฑ์ยา 12 เดือน นับตั้งแต่วันผลิต

 

ในส่วนของวัคซีน AstraZeneca และ Pfizer อายุผลิตภัณฑ์ยา 6 เดือน เป็นอายุผลิตภัณฑ์ยา 9 เดือนนับตั้งแต่วันผลิต พร้อมแก้ไขเอกสารกำกับยาที่เกี่ยวข้องกับอายุผลิตภัณฑ์ยา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงอายุผลิตภัณฑ์ยาตามที่บริษัทร้องขอเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลต่อทุกรุ่นการผลิตของวัคซีน ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นั้น

 

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งผลการขยายอายุของผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน Sinovac ชื่อการค้าCoronaVac วัคซีน AstraZeneca ชื่อผลิตภัณฑ์ VAXZEVRIA และวัคซีน Pfizer ชื่อผลิตภัณฑ์ Comirnaty ในส่วนของวัคซีนที่มีการผลิตใหม่จะระบุอายุของวัคซีนตามที่ได้รับอนุญาต สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดส่งวัคซีนได้ที่ นายอภิชัย พจน์เลิศอรุณ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด