svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สงกรานต์ 2565 สาธารณสุข กำชับทุกจังหวัดดูแลปชช.-ลดเสี่ยงโควิดในบุคลากร

05 เมษายน 2565

ปลัด สธ. กำชับสาธารณสุขทุกจังหวัด-โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมรับสงกรานต์ 2565 เปิดศูนย์ EOC เพื่อป้องกัน-ลดอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง ลดความเสี่ยงโควิดในบุคลากร

5 เมษายน 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ซึ่งจะมีการคุมเข้มระหว่างวันที่ 11–17 เมษายน 2565 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นพร้อมไปกับการเตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงจากการให้บริการประชาชน โดยดำเนินการ 3 ส่วน

ได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน, การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุแบบ New Normal และการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูง

มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเสนอต่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งออกตรวจตราบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเข้มงวด และหากเกิดอุบัติเหตุกับเด็กอายุไม่เกิน 20 ปีที่มีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 20 mg% ให้ส่งข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็ก

สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถตรวจโดยวิธีการเป่าลมหายใจได้ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลในระบบทุกราย และเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุ

ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เกิน 2 เท่า ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง