วัคซีนโควิดฟรี ชลบุรี ฉีดไฟเซอร์-แอสตร้าฯ เข็ม 2, 3, 4 เช็คที่นี่ 

02 เมษายน 2565

วัคซีนโควิดฟรี จ.ชลบุรี เช็คจุดวอล์คอิน-ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2, 3 และ 4 ล่าสุดที่นี่ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี เปิดจุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี สัปดาห์นี้ สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรีหรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีโดยสามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร AstraZeneca หรือ Pfizer ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระหว่างวันที่ 4 - 10 เม.ย. 2565 ดังนี้

Sinovac สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 17 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ) 

 • Sinovac เข็ม 1 - เข็ม 2
 • Sinovac เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 กรณีต่อไปนี้ 

 • สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) 

Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 • Sinopharm ครบ 2 เข็ม 
 • Sinovac ครบ 2 เข็ม

Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac + AstraZeneca 
 • Sinopharm + AstraZeneca
 • Sinovac + Pfizer
 • Sinopharm + Pfizer
 • Pfizer ครบ 2 เข็ม
 • AstraZeneca + Pfizer

Pfizer เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 • Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
 • Sinopharm 2 เข็ม +AstraZeneca 
 • Sinovac 2 เข็ม + Pfizer
 • Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer 
 • Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca
 • Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca
 • AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer

AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 

 • สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2
 • สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2
 • เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

AstraZeneca เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

 • Sinovac
 • Sinopharm
 • AstraZeneca

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 • Sinopharm ครบ 2 เข็ม
 • Sinovac ครบ 2 เข็ม

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 • Sinovac + AstraZeneca
 • Sinopharm + AstraZeneca
 •  AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 AstraZeneca เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 • Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
 • Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ walk in ระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย.65 

1.โรงพยาบาลชลบุรี 

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล 
 • วันที่ 4-8 เม.ย.65 วันละ 2,100 คน ตามเวลาที่ระบุในแอปพลิเคชัน ณ รพ.ชลบุรี ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก (ห้องประชุมสุจินต์)

2.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี 

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล
 • วันที่ 5 เม.ย.65 (เฉพาะไฟเซอร์เข็ม 3 และเข็ม 4 วันละ 150 คน) เวลา 13.00-15.00 น. ณ รพ.สมิติเวชชลบุรี

3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช 

 • เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนวันที่ 4-8 เม.ย.65 เวลา 8.00-17.00 น. ฉีดเฉพาะวัคซีนแอสตร้าฯ จำนวน 200 คน 

4.โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 

 • เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 120 คน และแอสตร้าฯ 60 คน วันที่ 5 และ 7 เม.ย.65 เวลา 08.30-12.00 น.เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ 08.00 น.

5.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล 
 • วันที่ 7 เม.ย.65 เวลา 8.30-11.30 น. ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ จำนวน 480 คน 
 • วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 8.30-11.30 น. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 450 คน

สถานที่ฉีดวัคซีน : ชั้น 1 อาคารวิจัยทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 

6.โรงพยาบาลแหลมฉบัง

 • วันที่ 4-8 เม.ย.65 เวลา 10.00-15.00 น. ณ โรบินสัน บ่อวิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันละ 500 คนและแอสตร้าฯ วันะ 500 คน 

7.โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา 

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ของโรงพยาบาล 
 • วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 10.00-16.00 น. ณ รพ.พญาไทศรีราชา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,200 คน

 

รพ.พญาไทศรีราชา ฉีดวัคซีนโควิดฟรี

8.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ของโรงพยาบาล 
 • วันที่ 4,5, 8 เม.ย.65 เวลา 12.30-14.30 น. ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 660 คน 

 9.โรงพยาบาลบางละมุง 

 • วันที่ 7-9 เม.ย.65 เวลา 08.00-14.00 น.ณ วัดจิตตภาวัน (ตำบลนาเกลือ) 

เงื่อนไขการรับบริการ 

 • วอล์คอินจำนวน 600 คน เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น.
 • ลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอปฯ Queq จำนวน 2,000 คน 

รพ.บางละมุง บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี

10.โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

 • วันที่ 5 เม.ย.65 เวลา 8.00-15.00 น. ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี วัดญาณสังวราราม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันละ 300 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 260 คน 

11.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล 
 • วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีซ (ชั้น6 ) ฉีดไฟเซอร์วันละ 500 คน และแอสตร้าฯ วันละ 200 คน 

12.โรงพยาบาลพนัสนิคม 

 • วันที่ 4,5 และ 8 เม.ย.65 เวลา 12.30-15.00 น. ที่รพ.พนัสนิคม ตึกพุทธประทานพร ชั้น G วันละ 1,200 คน 

13.โรงพยาบาลพานทอง 

 • วันที่ 4,5,7 และ 8 เม.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดโคกท่าเจริญ ไฟเซอร์วันละ 300 คน และแอสตร้าฯ วันละ 300 คน 

14.โรงพยาบาลบางบ่อ 

 • วันที่ 4,5,7,8 10 เม.ย.65 ณ รพ.บางบ่อ เวลา 8.00-12.00 น. ฉีดไฟเซอร์วันละ 300 คน และแอสตร้าฯ วันละ 300 คน 

15.โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 

 • วันที่ 4,5,7,8 เม.ย.65 เวลา 8.00-11.00 น. ฉีดไฟเซอร์วันละ 200 คน และแอสตร้าฯ วันละ 300 คน 

16.โรงพยาบาลบ้านบึง

 • วันที่ 5 และ 10 เม.ย.65 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.บ้านบึง 

17.โรงพยาบาลหนองใหญ่

 • วันที่ 4 และ 8 เม.ย.65 เวลา 8.30-11.00 น. ณ วัดจรุงปรีชาราม (วัดหนองเสือช้าง) ฉีดไฟเซอร์วันละ 300 คน และแอสตร้าฯ วันละ 500 คน 

18.โรงพยาบาลเกาะสีชัง

 • วันที่ 10 เม.ย.65 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร PCU รพ.เกาะสีชัง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันละ 120 คนและแอสตร้าฯ วันละ 24 คน 

19.โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 

 • วันที่ 8 เม.ย.65 เวลา 8.00-13.00 น. ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) ฉีดไฟเซอร์วันละ 600 คน และแอสตร้าฯวันละ 360 คน

20.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 

 • วันที่ 5 เม.ย.65 เวลา 8.00-12.00 น. ณ กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 210 คน และแอสตร้าฯ จำนวน 50 คน