เปิด 8 เส้นทางเลี่ยง เดินทาง 'สงกรานต์ 2565' กรุงเทพ มุ่งหน้า กลาง - อีสาน - ใต้

10 เม.ย. 2565 | 07:10 น.

เช็คเส้นทางการจราจร เดินทาง ช่วง 'เทศกาลสงกรานต์ 2565' หยุด 13-17 เมษายน กระทรวงคมนาคม รวบรวมเส้นทางเลี่ยง เปิด 8 เส้นทาง รถคล่องตัว กทม.มุ่งหน้า ภาคกลาง - อีสาน และภาคใต้ ถนนกัลปพฤกษ์ ,ราชพฤกษ์ ,นครอินทร์,จังหวัดสระบุรี ,เส้นทางเลี่ยงโคราช มิตรภาพ เอเชีย

10 เมษายน 2565 - จากกรณี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ ประกาศวันหยุดสงกรานต์ ปี 2565 ซึ่งหากหน่วยงานใดหยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์ด้วย ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนรวมแล้ว พบว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีวันหยุดยาวถึง 5 วัน ประกอบไปด้วย 

 • วันพุธที่ 13 เมษายน 2565
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565
 • วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565
 • วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565

 

ทั้งนี้ แม้มาตรการสงกรานต์ปี 2565 จะจำกัดการทำกิจกรรมสาดน้ำ แต่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

 

รวมเส้นทางเลี่ยงเดินทางช่วง "เทศกาลสงกรานต์ ปี 2565"
 
ล่าสุด กระทรวงคมนาคม จึงรวบรวมเส้นทางสำหรับหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากถนนสายหลักในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็น 8 เส้นทาง ดังนี้
 

 

เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 โดยเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 กม. ที่ 20+600

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 4+000
 • (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.5 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 16+500
 • (จุดที่ 3) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) กม. ที่ 7+600 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร
 • (จุดที่ 6) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์ต่อไป

เปิด 8 เส้นทางเลี่ยง เดินทาง \'สงกรานต์ 2565\' กรุงเทพ มุ่งหน้า กลาง - อีสาน - ใต้

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 306 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 กม. ที่ 20+600

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 4+000
 • (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 28+000
 • (จุดที่ 4) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.3030 (ถนนชัยพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร
 • (จุดที่ 7) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ

 

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 กม. ที่ 20+600

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 4+000
 • (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 กม. ที่ 14+120
 • (จุดที่ 5) เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีต่อไป

 

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี ไปจังหวัดปราจีนบุรี

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กม. ที่ 36+000

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.1016 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 กม. ที่ 20+340
 • (จุดที่ 2) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 2.9 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 23+240
 • (จุดที่ 3) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.3052 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 กม. ที่ 55+000
 • (จุดที่ 4) แล้วเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งสู่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เปิด 8 เส้นทางเลี่ยง เดินทาง \'สงกรานต์ 2565\' กรุงเทพ มุ่งหน้า กลาง - อีสาน - ใต้

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี ไปจังหวัดชัยนาท

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 กม. ที่ 87+800

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 369 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3030 กม. ที่ 1+000
 • (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.8 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สห.4035
 • (จุดที่ 3) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.3 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สห.5040
 • (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 4.6 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย ชน.4050
 • (จุดที่ 5) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3183 กม. ที่ 3+730 (จุดที่ 6) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 กม. ที่ 160+610
 • (จุดที่ 7) เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาทเส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี

เปิด 8 เส้นทางเลี่ยง เดินทาง \'สงกรานต์ 2565\' กรุงเทพ มุ่งหน้า กลาง - อีสาน - ใต้

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กม. ที่ 80+000

 • (จุดที่ 1) ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3226 กม. ที่ 83+800
 • (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สบ.4051
 • (จุดที่ 3) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงชนบทสาย สบ.3021
 • (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 19 กิโลเมตร วิ่งตรงผ่านไฟแดง
 • (จุดที่ 5 และ 6) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362 กม. ที่ 3+290
 • (จุดที่ 7) แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์

เปิด 8 เส้นทางเลี่ยง เดินทาง \'สงกรานต์ 2565\' กรุงเทพ มุ่งหน้า กลาง - อีสาน - ใต้

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กม. ที่ 102+135

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 41+000
 • (จุดที่ 2) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 3+400
 • (จุดที่ 3) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย นม.4008 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.1 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2369
 • (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 30.8 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 30+800
 • (จุดที่ 5) เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 65.5 กิโลเมตร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กม. ที่ 257+650
 • (จุดที่ 6) เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น

 

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม ไปจังหวัดเพชรบุรี

เส้นทางเลี่ยงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 กม. ที่ 73+070

 • (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย สส.2021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.7 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 23+700 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176
 • (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี
 • (จุดที่ 3) และสามารถเลี่ยงการจราจรจากจังหวัดเพชรบุรีไปยังอำเภอชะอำ โดยเริ่มจากทางหลวงชนบทสาย สส.2021
 • (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 36.3 กิโลเมตร จนถึง กม. ที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3187
 • (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กม. ที่ 169+070
 • (จุดที่ 5) เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำ

เปิด 8 เส้นทางเลี่ยง เดินทาง \'สงกรานต์ 2565\' กรุงเทพ มุ่งหน้า กลาง - อีสาน - ใต้

ที่มา : กรมทางหลวงชนบท