svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 85 ราย พบ 54% ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

31 มีนาคม 2565

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,678 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 85 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุเกิน 60 ปีและ มีโรคเรื้อรัง รวมกัน 99% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 69 ราย มีโรคเรื้อรัง 15 ราย อายุต่ำสุด 22 ปี สูงสุด 92 ปี พบ 54% ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,560 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 27,283 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 162 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 54 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 61 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 85 ราย พบ 54% ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 3,628,347 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 246,770 ราย  อาการหนัก 1,808 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 713 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 3,356,447 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 25,077 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 85 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 25,130 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 875ราย แยกเป็นชาย 51 ราย หญิง 34 ราย ค่ากลางอายุ 75 ปี(22-92 ปี)  เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 99% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 69 ราย คิดเป็น 81%  มีโรคเรื้อรัง 15 ราย คิดเป็น 18%  ติดเชื้อจากคนรู้จัก 24 ราย  พบ 54% ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 85 ราย พบ 54% ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน


ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 • มะเร็ง (4) 
 • อ้วน (7)
 • โรคไต (17) 
 • หลอดเลือดสมอง(6)
 • หัวใจ(15)
 • ติดเตียง (8)
 • พื้นที่ระบาด (6)
 • เรือนจำ(1)
 • ติดเชื้อจากคนรู้จัก(24) ,ครอบครัว(17)

 

วันที่ 31 มี.ค.65 แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวช่วงหนึ่งว่า ประวัติการรับวัคซีนของผู้เสียชีวิตวันนี้  มี 84 รายที่เป็นกลุ่ม 608 พบว่า มี 54% ที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว มี 7% ได้รับวัคซีน 1 เข็ม  มี 38% ได้รับวัคซีน 2 เข็ม และมี 1 % ได้รับวัคซีน 3 เข็ม


ช่วงนี้ใกล้จะถึงปีใหม่ไทย และมีวันหยุดยาว ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ