ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์เด็ก และผู้ใหญ่ เช็ครายละเอียดที่นี่

28 มี.ค. 2565 | 04:56 น.

วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3,4 เดือนเมษายน 65 เด็ก 5-11 ปีฉีดไฟเซอร์ฝาส้ม ส่วนผู้ใหญ่ 18 ปีขึ้นไปฉีดไฟเซอร์ฝาม่วง เช็ครายละเอียดพร้อมช่องทางลงทะเบียนที่นี่

วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดให้เด็กอายุ 5 - 11 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2553 - 2560)ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1 (ฝาส้ม) โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน 2565 

 

ช่องทางลงทะเบียน

 

กำหนดการฉีด

 • ลงทะเบียนวันที่ 26-31 มี.ค. 65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 1 เม.ย.65
 • ลงทะเบียนวันที่ 2-7 เม.ย.65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 เม.ย.65
 • ลงทะเบียนวันที่ 9- 21 เม.ย.65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 22 เม.ย.65
 • ลงทะเบียนวันที่ 22 - 28 เม.ย.65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 29 เม.ย.65
   

เวลา - สถานที่ฉีดวัคซีน

 • เวลา 09.00 - 14.00 น. ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

ข้อควรรู้

 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จ รอรับ SMS เพื่อยืนยันการจองและเลือกวันเวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ทางรพ.จะกำหนดวันเข้ารับวัคซีน โดยผู้จองเลือกเวลาเข้ารับวัคซีน

 

สอบถามเพิ่มเติม

 • สายด่วน VAJIRA COVID LINE (เฉพาะวัน เวลาทำการ)
 • โทร. 022443949

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็ก

นอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ก็ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี หรือ เด็ก อายุ 12-18 ปี สามารถลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1, 2 หรือเข็มกระตุ้น เข็ม 3, 4 ด้วยวัคซีนไฟเซอ Pfizerร์ ฟรี  (ฝาม่วง) โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ และเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน 2565 อนึ่ง วัคซีนเข็มกระตุ้นควรเว้นระยะห่างจากเข็ม 2 หรือ 3 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 

ช่องทางลงทะเบียน

 

กำหนดการฉีด

 • ลงทะเบียนวันที่ 26-31 มี.ค. 65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 1 เม.ย.65
 • ลงทะเบียนวันที่ 2-7 เม.ย.65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 เม.ย.65
 • ลงทะเบียนวันที่ 9- 21 เม.ย.65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 22 เม.ย.65
 • ลงทะเบียนวันที่ 22 - 28 เม.ย.65 เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 29 เม.ย.65

 

เวลา - สถานที่ฉีดวัคซีน

 • เวลา 09.00 - 14.00 น. ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

ข้อควรรู้

 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จ รอรับ SMS เพื่อยืนยันการจองและเลือกวันเวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ทางรพ.จะกำหนดวันเข้ารับวัคซีน โดยผู้จองเลือกเวลาเข้ารับวัคซีน

 

สอบถามเพิ่มเติม

 • สายด่วน VAJIRA COVID LINE (เฉพาะวัน เวลาทำการ)
 • โทร. 022443949


เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ เข็ม 1,2,3,4 เดือนเมษายน 65