รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี กทม.-เชียงใหม่-นนทบุรี-สมุทรปราการ เช็คที่นี่ 

20 มี.ค. 2565 | 18:03 น.

วัคซีนโควิดฟรี รวมจุดวอล์คอินฉีด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-แอสตร้าเซนเนก้า ใน กทม.-เชียงใหม่-นนทบุรี-สมุทรปราการ มีที่ไหน โรงพยาบาลใด ฉีดวัคซีนอะไร อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ในช่วงตลอด 2-3 สัปดาห์นี้ ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวัน ทำให้เกิดความวิตกกังวลกันว่า บุตรหลานที่จะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่จะนำเชื้อโควิดไปแพร่ระบาดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงได้นั้น ส่งผลให้หลายจังหวัดเร่งรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโควิดให้กับทุกคนทั้งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุและเหล่าลูกหลานที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ด้วย 

ฐานเศรษฐกิจ ได้รวมรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรีแบบ Walk In มาไว้ให้ที่นี่แล้ว 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

แจ้งเปิดวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีนทุกเข็ม ทุกวัน เป็น วัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca โดยเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 และ 3 รอคิวตามลำดับที่เก้าอี้สีแดง ซึ่งศูนย์ฯ จะให้บริการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่ 6 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ คือ วันที่ 7-17 เม.ย.65 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 18 เม.ย.เป็นต้นไป 

รายละเอียดและเงื่อนไข 

 • ประตู 2 ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 • ประตู 3 ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อให้บริการ walk in ฉีดวัคซีนโควิดทุกเข็ม

2.ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) 

 • บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติที่เปิดจองผ่านแอป QUEQ  และเปิด walk in  ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

3. เซ็นทรัลเวิล์ด

 • บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 และ 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ที่เปิดจองผ่านแอป QUEQ  และเปิด Walk In ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น.วันละ 300 คิว

4.เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

 • บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ที่เปิดจองผ่านแอป QUEQ  และเปิด walk in ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. วันละ 200 คิว ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย.65 

5. เซ็นทรัล พระราม 3 

 • บริการฉีดวัคซีน เข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ที่เปิดจองผ่านแอป QUEQ  และ walk in ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. วันละ 200 คิว ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย.65 ปิดทุกวันอาทิตย์

6. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 

 • บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ที่เปิดจองผ่านแอป QUEQ  และให้วอล์คอิน ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. วันละ 200 คิว ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย.65 ปิดทุกวันอาทิตย์

7.โรบินสัน ลาดกระบัง 

 •  บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ ที่เปิดจองผ่านแอป QUEQ  และเปิด walk in ทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. วันละ 200 คิว ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย.65 

8.ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันฉีดวัคซีน : บัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง, หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และปากกาส่วนตัว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 0 2203 2883 

จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดของ กทม.

จังหวัดเชียงใหม่

1.ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกแห่ง

 • สำหรับประชาชนวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1, 3 และเข็ม 2 ตามที่นัดหมาย

2.โรงพยาบาลนครพิงค์

 • เปิดวอล์คอิน ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-15.00 น.ฉีดวัคซีนเข็ม 1,3 และ เข็ม 2 ตามนัดหมาย

3.ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

 • ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-15.00 น. ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , 3 และเข็ม 2 ตามที่นัดหมาย

4.โรงพยาบาลสวนปรุง

 • ในวันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 08.00-14.00 น. สำหรับประชาชนทั่วไปให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย 

5.โรงพยาบาลแม่และเด็ก  

 • วันที่ 21 มี.ค.65 เวลา 13.00-15.00 น. 
 • วันที่ 22-25 มี.ค.65 เวลา 08.00-15.00 น.สำหรับประชาชนวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 3 เข็ม 4 และเข็ม 2 ตามนัดและเลยเวลานัด

6.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

 • วันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 08.30-12.00 น. สำหรับประชาชนวอล์คอินฉีดวัคซีน เข็ม 1 เข็ม 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย 

จุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดจ.เชียงใหม่

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ

เปิดรับวอล์คอินวัคซีน ไฟเซอร์, แอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีนโมเดอร์นา ในวันที่ 21 และ 25 มี.ค.65 วันละ 400 คน เวลา 08.00-14.00 น.

เข็ม1 

 • อายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เข็ม 2 ได้รับเข็ม1 จากที่อื่นและครบถึงวันนัดเข็มที่ 2 

เข็ม 3 ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

เข็ม 4 

 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + แอสตร้าฯ
 • ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม + ไฟเซอร์ 
 • ห่างจากเข็ม 3 มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาสวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด

 

จังหวัดนนทบุรี  

นนท์พร้อม ชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุมารับวัคซีนข็มกระตุ้น เป็นวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 และ 4 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ไม่จำกัดพื้นที่ เปิดวอล์คอิน ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

1.เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

 • วันที่ 22 มี.ค.65 เวลา 10.00-15.00 น วันละ 1,000 คน รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง

2.ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) 

 • วันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 8.00-14.00 น จำนวน 3,000 คน

3.สนามฉีดหอประชุมวัดไทรใหญ่ จ.นนทบุรี

 • วันที่ 24 มี.ค.65 เวลา 8.00-14.00 น. จำนวน 1,000 คน  

4.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

 • วันที่ 24 และ 25 มี.ค. 65 เวลา 10.00-15.00 น. จำนวน 1,000 คน รับบัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3 
 • บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3 
 • ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน


นนท์พร้อม เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

นนท์พร้อม ชวนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี

นนทบุรี ชวนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เข็ม 3 และ 4