svasdssvasds

กรุงเทพโพลล์เผยปชช. 84.1% ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง ห่วงราคาสินค้าแพงขึ้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 มี.ค. 2565 เวลา 7:26 น.

"กรุงเทพโพลล์"เผยผลสำรวจ ประชาชนร้อยละ 84.1% ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง 57.1% เลือกใช้วิธีรับมือกับน้ำมันแพงด้วยการงดเดินทาง งดเที่ยว ช่วงวันหยุด ทั้งนี้ 76.7% ห่วงว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดจะแพงขึ้นอีกหากราคา น้ำมันยังคงแพงอยู่

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “น้ำมันแพงกับผลกระทบที่ ประชาชนได้รับ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,123 คน เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 84.1%  ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง โดยระบุว่า ทําให้ต้องจ่ายค่าน้ำมัน เพิ่มขึ้น มีค่าเดินทางเพิ่มขึ้น เงินเหลือเก็บลดลง ขณะที่15.9% ระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบ เพราะไม่ค่อยได้ เดินทาง บริษัทจ่ายค่าน้ำมันให้ ส่วนใหญ่ใช้บริการรถสาธารณะ

 

เมื่อถามถึงวิธีปรับตัวหรือรับมือกับปัญหาน้ำมันแพง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 57.1%  ใช้ วิธีงดเดินทาง งดเที่ยวช่วงวันหยุด รองลงมาร้อยละ 44.9 ใช้วิธีวางแผนก่อนเดินทางเพื่อเลี่ยงรถติด และ 40.4% ใช้วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเก็บเงินไว้จ่ายค่าน้ำมัน

กรุงเทพโพลล์เผยปชช. 84.1% ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพง ห่วงราคาสินค้าแพงขึ้น

 

สําหรับเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ 76.7%  มีความกังวลหากราคาน้ำมันยังแพงอยู่ คือ ราคา สินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดอาจแพงขึ้นอีก รองลงมา 11.1%  คือ เกิดการกู้หนี้ ยืมสินเพิ่มขึ้น และ 5.5%  คือ เกิดการก่ออาชญากรรม ขโมยน้ำมัน การลักลอบขนน้ำมันเถื่อน

ส่วนความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาราคาน้ำมันแพงได้นั้น ประชาชน ส่วนใหญ่ 85.7%  ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย ขณะที่ 14.3%  ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่นถึง เชื่อมั่นมาก


ทั้งนี้เรื่องที่ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลควรทําเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันและ ค่าเดินทางมากที่สุด 32.2%  คือ ควรขายน้ำมันราคาถูกให้กับบางกลุ่ม เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้าและ อาหาร มอเตอร์ไซค์วิน แท็กซี่ ขนส่งมวลชน ฯลฯ รองลงมา 15.3%  คือ ควรปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากโควิด เพื่อให้คนหันมาใช้แทนรถส่วนตัว และ 14.4%  คือ ลดภาษีน้ำมัน ลดจำนวนเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อไม่ใช้น้ำมันในประเทศขึ้นราคา
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด